Obsah

Logo

  Aktuální výzvy MAS

 
Připravujeme vyhlášení 5. výzvy PRV v 1. čtvrtl. 2022

 

10.11. 2021- IROP - 8. VÝZVA - INFRASTRUKURA DO VZDĚLÁVÁNÍ III - JIŽ UZAVŘENÁ 

15. 3. 2021 -  prv - 4. výzva - příjem žádostí od 1.4.2021 do 16.5.2021
30.12. 2020 - IROP - 7.výzva- Infrastruktura do vzdělávání II - JIŽ UZAVŘENÁ
19.6.2020  -   PRV - 3. výzva - JIŽ UZAVŘENÁ
25.2. 2020 -  IROP  Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II - JIŽ UZAVŘENÁ
15.2. 2020 -    IROP  Inrastruktura pro sociální služby II - již uzavřená 
24. 9. 2019 -   OPZ  Podpora prorodinných opatření II. - již uzavřená
24. 9. 2019 -   OPZ Podpora sociálních a návazných služeb III. - již uzavřená
25. 2.  2019 -   Program rozvoje venkova ČR  - již uzavřená
15.12.2018  IROP - 4. výzva - Sociální bydlení    již uzavřená
15.12.2018  -  IROP - 3. výzva - Infrastruktura pro sociální služby již uzavřená
15.12.2018  -  OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb II. - již uzavřená
19.  3.2018  -  PRV -1. výzva -  již uzavřená
20.12.2017 OPZ - Podpora prorodinných opatření -I. - již uzavřená
20.12.2017 -   OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb -I. - již uzavřená 
20.12.2017 -   IROP - 2. výzva - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy  - již uzavřená
20.12.2017 -  IROP - 1. výzva - Infrastruktura do vzdělávání -již uzavřená