Obsah

Logo

  Aktuální výzvy MAS

24.9. 2019 - OPZ Podpora prorodinných opatření II.

24. 9. 2019 - OPZ Podpora sociálních a návazných služeb III.

25.2.2019 -   Program rozvoje venkova ČR  - již uzavřená

15.12.2018 -   IROP - 4. výzva - Sociální bydlení    již uzavřená

15.12.2018  -  IROP - 3. výzva - Infrastruktura pro sociální služby již uzavřená

15.12.2018  -  OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb II. již uzavřená

19.3.2018  -    PRV -1. výzva již uzavřená

20.12.2017 -   OPZ - Podpora prorodinných opatření -I. již uzavřená

20.12.2017 -   OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb -I. již uzavřená 

20.12.2017 -   IROP - 2. výzva - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy  již uzavřená

20.12.2017 -   IROP - 1. výzva - Infrastruktura do vzdělávání již uzavřená