Obsah

Logo

  Aktuální výzvy MAS

25.2. 2020 -  IROP  Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II - otevřená do 31.8. 2020

15.2. 2020 -  IROP Inrastruktura pro sociální služby II - otevřená do 31.5. 2020

24.9. 2019 -   OPZ Podpora prorodinných opatření II. - již uzavřená

24. 9. 2019 -  OPZ Podpora sociálních a návazných služeb III. - již uzavřená

25.2.2019 -   Program rozvoje venkova ČR  - již uzavřená

15.12.2018 -   IROP - 4. výzva - Sociální bydlení    již uzavřená

15.12.2018  -  IROP - 3. výzva - Infrastruktura pro sociální služby již uzavřená

15.12.2018  -  OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb II. již uzavřená

19.3.2018  -    PRV -1. výzva již uzavřená

20.12.2017 -   OPZ - Podpora prorodinných opatření -I. již uzavřená

20.12.2017 -   OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb -I. již uzavřená 

20.12.2017 -   IROP - 2. výzva - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy  již uzavřená

20.12.2017 -   IROP - 1. výzva - Infrastruktura do vzdělávání již uzavřená