Obsah

Logo

  Aktuální výzvy MAS

POZOR !!! z důvodu karanténního opatření se  seminář dne 17. března 2020 ruší, resp. přesouvá na dobu po ukončení nouzového stavu a dalších opatření souvisejících s Covid-19.

 

 z PRV - připravujeme výzvu v roce 2020 na F2- Obnova a zachování krajinného rázu, F5- Uvádění zem. produktů na trh,                                   F6- Podpora nezemědělských podnikatelů a F7 - Podpora lesnických podnikatelů

                  čl. 20  budeme vyhlašovat až v roce 2021 !!!

                 Záměry : a) Veřejná prostranství v obcích, e) Vybrané kulturní památky, f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

                                 g) Muzea a expozice pro obce    

25.2. 2020 -  IROP  Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II - otevřená do 31.8. 2020

15.2. 2020 -  IROP Inrastruktura pro sociální služby II - otevřená do 31.5. 2020

24.9. 2019 -   OPZ Podpora prorodinných opatření II. - již uzavřená

24. 9. 2019 -  OPZ Podpora sociálních a návazných služeb III. - již uzavřená

25.2.2019 -   Program rozvoje venkova ČR  - již uzavřená

15.12.2018 -   IROP - 4. výzva - Sociální bydlení    již uzavřená

15.12.2018  -  IROP - 3. výzva - Infrastruktura pro sociální služby již uzavřená

15.12.2018  -  OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb II. již uzavřená

19.3.2018  -    PRV -1. výzva již uzavřená

20.12.2017 -   OPZ - Podpora prorodinných opatření -I. již uzavřená

20.12.2017 -   OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb -I. již uzavřená 

20.12.2017 -   IROP - 2. výzva - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy  již uzavřená

20.12.2017 -   IROP - 1. výzva - Infrastruktura do vzdělávání již uzavřená