Obsah

 

 

Logo

 

2. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy" 

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 20.12. 2017 ve 12:00 hod. 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy" 

číslo výzvy: 112/06_16_038/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 53 " Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - integrované projekty CLLD".  

Specifická pravidla pro žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

 

Přílohy:

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy" - formát PDF

 

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy" - formát xlxs."

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s.

 

Na výzvu je alokováno 30 000 000 Kč.

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 18. března 2018 do 12,00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová,

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248   /  email: info@mas-aktivios.cz

a

Mgr. Martina Hanzlíková,

projektová manažerka

tel: 721 759 772      /        email: info@mas-aktivios.cz

Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná v pondělí 29.1. 2018 od 12,30 hodin v Přešticích zde.

 

Seminář pro žadatele se uskutečnil  29.1. 2018 od 12,30 hod v KKC Přeštice - prezenční listna zde

Prezentace k výzvě Zvyšování bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy zde

Prezentace - Jak vyplnit žádost v systému ISKP14+ zde

Fotodokumentace z akce 29.1. 2018

 

1. Zasedání Výběrové komise MAS Aktivios 16.4.2018 - prezenční  listina a zápis z jednánízde

                                                                                                         Fotodokumentace z akce -16.4. 2018

 

2. Zasedání Výběrové komise MAS Aktivios 24.4.2018 - prezenční  listina a zápis z jednání zde

                                                                                                         Fotodokumentace z akce -24.4. 2018

Zasedání  rozhodovacího orgánu MAS Aktivios ( Výboru spolku) 25.4.2018- prezenční listina a zápis z jednání  zde

                                                                                                         Fotodokumentace z akce - 25.4. 2018