Obsah

Logo

5. VÝZVA - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II“

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 25.2. 2020  ve 12:00 hod. 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy II" 

číslo výzvy: 433/06_16_038/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 53 " Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - integrované projekty CLLD".  

Obecná pravidla pro příjemce a žadatele  a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD platná k datu vyhlášení výzvy zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Tato pravidla  pro  žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+   

 

Přílohy výzvy:

Text výzvy MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II - formát pdf

Text výzvy MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II - formát xls

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

 

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s.

 

Další přílohy:

Kontrolní listy pro kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy pro kritéria věcného hodnocení

 

Prezentace ze semináře k 5. výzvě MAS v pdf formátu

 

Na výzvu je alokováno  (CZV): 6 947 368,50 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV): 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV): 6 947 368,50 Kč

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 31. srpna 2020 do 12,00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele:

Náhradní seminář proběhne v úterý 14. července 2020 od 10 hod. v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice (budova OÚ Nezdice, 1.patro). Z organizační důvodů je nutné se na seminář přihlásti nejpozději do pátku 10. července 2020 do 14 hod. POZVANKA ZDE.

v úterý 17. března 2020 od 10,00 hodin v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice (budova OÚ Nezdice, 1.patro). Pozvánka zde. Z organizačních důvodů je nutné se na seminář přihlásit nejpozději do pátku 13. března 2020. POZOR !!! z důvodu karanténního opatření se  seminář dne 17. března 2020 ruší, resp. přesouvá na dobu po ukončení nouzového stavu a dalších opatření souvisejících s Covid-19. Prezentace pro seminář k 5. výzvě IROP v pdf

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě. 

Zasedání výběrové komise 29.9. 2020 - zápis zde

Zasedání rozhodovacího orgánu (výboru spolku) MAS Aktivios, z.s. 8.10. 2020 - seznam vybraných  projektů  a zápis zde

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

a

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772       email: info@mas-aktivios.cz