Obsah

 

Logo

1. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" 

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 20.12. 2017 ve 12:00 hod. 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" 

číslo výzvy: 093/06_16_075/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ Zaměřena je na investiční podporu základních a mateřských škol.

Obecná pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde:

Specifická pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde

Vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+   (prezentace ze semináře níže)

Dokladování způsobilých výdajů

Metodické listy indikátorů

Osnova Studie proveditelnosti - ZS

Osnova Studie proveditelnosti - MŠ

Osnova Studie proveditelnosti - volnočasové a neformální vzdělávání

Tato pravidla  pro  žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

 

Přílohy výzvy:

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" - formát PDF

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" - formát xlxs."

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s.

 

 

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilost (ZOZ) - provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro MŠ

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ)- provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro ZŠ

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ) - provádí Centrum pro regionálnér zvoj (CRR)- pro neformální vzdělávání

Na výzvu je alokováno 14 927 000 Kč.

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 18. března 2018 do 12,00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

 

a

 

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772              email: info@mas-aktivios.cz

 

______________________________________________________________________

Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná v pondělí 29.1. 2018 od 9,00 hodin v Přešticích zde.

 

Seminář pro žadatele se uskutečnil 29.1.2018 od 9 hod v KKC v Přešticích - prezenční listina zde

 

Prezentace pro žadatele výzvy MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání zde

 

Prezentace  - Jak vyplnit žádost v systému ISKP14+ zde

 

______________________________________________________________________

 

1. Zasedání výběrové komise 16.4.2018 - prezenční listina a zápis zde

2. Zasedání výběrové komise  24.4.2018 - prezenční listina a zápis zde

Zasedání rozhodovacího orgánu MAS Aktivios, z.s. 25.4.2018 - prezenční listina a zápis zde

______________________________________________________________________