Obsah

llogo PK

Pro spolky

Společnost MAS Aktivios, z.s. podporuje od roku 2005 rozvoj Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska, aby se nám tady prostě všem dobře a spokojeně žilo.

Velmi usilujeme o to, abychom mohli více finančně podporovat spolky, protože víme, jak je spolková činnost v obcích nesmírně důležitá a záslužná. Vždyť především díky spolkům to na obcích pořád  žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují, upevňují se tolik důležité mezilidské vztahy.            

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje tento grant, který je zaměřen právě na podporu činnosti spolků v našem území.  

ProSpolky 2017          

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že letos vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje grant, který je zaměřen právě na podporů spolků.

Dne od 19.6 - 14.7. 2017 vyhlašuje Aktivios, z.s. grantový program  ProSpolky 2017, kdy chceme podpořit vaše nápady, chuť udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní, jak užívat života...Vaší fantazii se prostě meze nekladou...

Podrobně o výzvě i o pravidlech grantu dočtete v přílohách této zprávy. Prosím kolegy starosty o předání informace o grantech spolkům ve svých obcích, neboť termín příjmu žádostí je do 14.7. 2017. Upozorňuji, že se nejedná o velké finance, maximální výše podpory je 10 000,-Kč a jedná se pouze o projekty neinvestiční. 

 

Termín příjmu žádostí od 19.6. 2017 do 14.7. 2017. 

Více informací níže:

 

1. přečtěte si:

Pravidla

2. vyplňte:

Žádost: 

(Příloha č. 1 Pravidel grantového programu)

 

Při publicitě projektu použijte následující loga

Logo Plzeňského kraje

Logo MAS Aktivios, z.s.

 

Po ukončení akce či projektu podejte na MAS shrnutí v

Závěrečné zprávě:  Závěrečná zpráva v docx.

(příloha č. 2 Pravidel grantového programu)

 

Kontakt a konzultace:

Sekretariát místní akční skupiny MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice

e-mail: info@mas-aktivios.cz                web: www.mas-aktivios.cz

 

Ing. Hana Bouchnerová: 728 168 248

Mgr. Martina Hanzlíková: 721 759 772

______________________________________________________________________

 

                                          Hana Bouchnerová, vedoucí kanceláře MAS Aktivios, z.s. 

 

 Hodnocení roku 2017

26.7. 2017

Vážení žadatelé, děkujeme za projekty, které jste nám poslali. Máme radost, že je na našem území tolik aktivních lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale ve svém volnu se snaží dělat něco navíc i pro druhé. Téměř v každé obci, i v té nejmenší, působí ne jeden, ale hned několik spolků a  je neuvěřitelné, že mnohé mají za sebou stoletou historii své činnosti!

Kdyby všechny spolky z našeho území MAS žádaly, nestačil by nám ani desetinásobek letošního grantu.  

Vězte, že hodnocení  žádostí nebylo vůbec snadné, protože každý podaný projekt má svoji důležitost a každý něco pěkného či zajímavého přinese. A pak pro každého  je priorita někde jinde. Ale peněz je málo a projektů hodně, museli jsme  nějak rozhodnout.

Každý ze tří hodnotitelů bodoval samostatně podle předem připravených kritérií.  Dále všechny projekty, jejichž žadatelé podali  pouze jednu žádost získaly 5 bodů navíc. Pokud žadatel podal žádostí více, pak 5 bodů získal  jen jeden z nich a to ten s uvedenými nejnižšími celkovými výdaji.  

A jak vše dopadlo? Ze 13 podaných žádostí jich nakonec bylo hodnoceno 12 ( jedna žádost nesplnila naše požadavky. Z 12 hodnocených  bude podpořeno 6 projektů- náhled zde.

Vybraní žadatele od nás obdrželi smlouvu a pokyny k realizaci jejich projektu.

Hodně štěstí!        

 

                                           Hana Bouchnerová, vedoucí kanceláře MAS Aktivios, z.s. 

 

Logo PK