Obsah

llogo PK

Pro spolky

Společnost MAS Aktivios, z.s. podporuje od roku 2005 rozvoj Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska, aby se nám tady prostě všem dobře a spokojeně žilo.

Velmi usilujeme o to, abychom mohli více finančně podporovat spolky, protože víme, jak je spolková činnost v obcích nesmírně důležitá a záslužná. Vždyť především díky spolkům to na obcích pořád  žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují, upevňují se tolik důležité mezilidské vztahy.            

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje tento grant, který je zaměřen právě na podporu činnosti spolků v našem území.  

Pro spolky 2020 - II

Z důvodu nevyčerpání alokace grantu ProSpolky 2020, vyhlašuje MAS Aktivios, z.s. grant ProSpolky 2020 -II.  Příjem žádostí zasílejte poštou na adresu MAS Aktivios,z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice nebo  e-mailem na info@mas-aktivios.cz do 10.11.2020 do 16 hod., po této době již nebude žádná žádost přijímána.  Více informací naleznete

zde v pravidlech grantu ProSpolky 2020 -II  (92.48 kB)

žádost ke stažení zde (159 kB)     

 

Pro spolky 2020

Dne 1.1. 2020 vyhlašuje Aktivios, z.s. grantový program  ProSpolky 2020, kdy chceme podpořit vaše nápady, chuť udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní, jak užívat života...Vaší fantazii se prostě meze nekladou...

Podrobně o výzvě i o pravidlech grantu dočtete níže. Maximální výše podpory je 20 000,-Kč a jedná se pouze o projekty neinvestiční. 

 

Termín příjmu žádostí od 1.1.2020 do 31.3 2020. POZOR! Z důvodů současné situace ohledně Covid 19 prodlužujeme termín příjmu žádostí až do 30. dubna 2020

 V letošním roce bude součástí hodnocení veřejná prezentace projektu. Termín včas zveřejníme.

 Příjem žádostí do letošního grantu byl ukončen 30.4. 2020 ve 14 hod. Bylo doručeno celkem 8 žádostí, poslední dvě 14.4.2020. Dvě žádosti byly stornovány ze strany žadatelů a jedna žádost byla vyloučena, protože nesplnila podmínky dotace. Celá akce se měla konat mimo území MAS Aktivios. K bodování se tedy dostalo  nakonec 5 žádostí. Hodnotila výběrová komise v počtu 7 členů  a na základě jejího bodování a doporučení  bylo rozděleno mezi 5 žadatelů celkem 35 000 Kč. Výsledná tabulka s  celkovým přehledem o rozdělení grantu na jednotlivé projekty zde.

 

Přečtěte si: 

Pravidla grantu aktualizovaná k 23.3. 2020 zde - platná

Pravidla grantu zde 

Vyplňte:    Žádost ke stažení zde 

 

Při publicitě projektu použijte následující loga:

Logo Plzeňského kraje

Logo MAS Aktivios, z.s.

 

Po ukončení akce či projektu podejte na MAS shrnutí v

Závěrečné zprávě:  Závěrečná zpráva v doc

                                Závěrečná zpráva v pdf

(příloha č. 2 Pravidel grantového programu)

 

Kontakt a konzultace:

 

Ing. Hana Bouchnerová: tel.  728 168 248

Mgr. Martina Hanzlíková:  tel. 721 759 772

 

MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice

e-mail: info@mas-aktivios.cz  

 www.mas-aktivios.cz