Obsah

llogo PK

Pro spolky

Společnost MAS Aktivios, z.s. podporuje od roku 2005 rozvoj Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska, aby se nám tady prostě všem dobře a spokojeně žilo.

Velmi usilujeme o to, abychom mohli více finančně podporovat spolky, protože víme, jak je spolková činnost v obcích nesmírně důležitá a záslužná. Vždyť především díky spolkům to na obcích pořád  žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují, upevňují se tolik důležité mezilidské vztahy.            

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje tento grant, který je zaměřen právě na podporu činnosti spolků v našem území.  

MAS AKTIVIOS, Z.S., VYHLAŠUJE GRANTOVÝ PROGRAM  PROSPOLKY 2024 

Chceme podpořit vaše nápady, chuť udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní. Nebudou podporovány projekty podnikatelské a komerční. Před podáním žádosti doporučujeme svůj záměr zkonzultovat.

 

Pro inspiraci: foto ProSpolky 2023 nebo foto ProSpolky 2022

 

Příjem žádostí  je do 15.4.2024 do 14 hod 

buď mailem na: info@mas-aktivios.cz

nebo poštou či osobně na: MAS Aktivios, z,s. Nezdice 46, 334 01 Přeštice

 

Přečtěte si: 

Pravidla grantu ProSpolky 2024

 

Vyplňte:

Žádost o grant ProSpolky 2024 pdf popř. Žádost o grant ProSpolky 2024 doc 

(příloha č. 1 pravidel) 

 

Při publicitě projektu použijte následující loga:

Logo Plzeňského kraje

Logo MAS Aktivios, z.s.

 

Po ukončení akce či projektu podejte na MAS shrnutí v závěrečné zprávě:

Závěrečná zpráva grantu ProSpolky 2024 pdf popř. Závěrečná zpráva grantu ProSpolky 2024 doc

(příloha č. 2 pravidel)                  

 

Kontakt a konzultace:

Ing. Hana Bouchnerová, manažerka MAS Aktivios 

tel. 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz 

 

MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice

e-mail: info@mas-aktivios.cz  www.mas-aktivios.cz