Obsah

logo MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice pro  SO ORP Blovice a SO ORP Přeštice (MAP II)

navazuje na předchozí projekty MAP I, které byly realizovány v SO ORP Blovice a Přeštice v období červen 2016 – květen 2018.

Projekt je, stejně jako v předchozích letech, realizován místní akční skupinou MAS Aktivios, z.s. Trvat bude celé 4 roky, a to od června 2018 do května 2022.

Projekt MAP II. je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti  předškolního a základního vzdělávání a základního a neformálního vzdělávání.

Strategický rámec - investiční priority - aktuální verze č. 7 platná k 27.6.2021 - zde (2.92 MB)

Strategický rámec - investiční priority - verze č. 6 platná k 27.12.2020 - zde (2.6 MB)

Strategický rámec - investiční priority -  verze č. 5 platná k 8.6.2020 - zde

Strategický rámec -  verze č. 4 platná k  3.12.  2019 - zde

Strategický rámec verze č. 3 platná k 14.5. 2019 - zde

Kontakty:

Hlavní manažer projektu MAP II.

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772,

e-mail:info@mas-aktivios.cz

 

Asistent a koordinátor implementačních aktivit:

RNDr. Iva Náprstková, Ph.D.

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Metodik projektu:

Pavla Dusíková Jindrová, M.Sc.

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAP II