Obsah

Zde jsou zveřejňované dokumenty a materiály zpracované v rámci projektu MAP II. Všechny materiály jsou veřejné a je možné je připomínkovat kdykoli v průběhu projektu. Vaše připomínky či komentáře zasílejte na e-mail info@mas-aktivios.cz.

Připomínky budou projednány a v případě schválení Řídícím výborem zapracovány při nejbližší aktualizaci dokumentů. O způsobu vypořádání Vaší připomínky či komentáře budete informováni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Finální dokument MAPII (Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice) - verze schválená ŘV MAP  12.5. 2022

včetně Přílohy 3.4  Strategický rámec - vize, priority a cíle  +  Strategický rámec - investiční priority3.5 Roční akční plán 06/2022-06/2023

 

Dokumenty zveřejněné k připomínkování dne 5.5. 2022. Připomínky bylo možné zasílat do 11.5. 2022 na e-mail: info@mas-aktivios.cz

Místní akční plán - analytická část (2.97 MB)

Roční akční plán 2022-2023 (88.87 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický rámec - vize, priority a cíle (1.2 MB)(verze schválená ŘV MAPII k 14.4.2022)

Strategický rámec - investiční priority (2.91 MB) (verze schválená ŘV MAPII  k 14.4.2022)

Dokumenty zveřejněné k připomínkování dne 23.3. 2022 - Připomínky je možné zasílat do 1.4. 2022 do 12,00 hod. na e-mail: info@mas-aktivios.cz

Strategický rámec - vize a priority a cíle (3.08 MB)

Strategický rámec - investiční priority (49.35 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akční plán MAPII pro školní 2021/2022 (1.04 MB) (schválený na ŘV MAPII dne 14.6. 2021)

Strategický rámec MAPII - Investiční priority (2.91 MB) (verze č. 7 - aktuální verze platná od 27.6.2021)

Strategický rámec MAP II - Investiční priority 6. verze (verze k 27.12. 2020)

Strategický rámec - investiční priority ( verze č. 5 k 8.6.2020)

Schválené dokumenty (na ŘV MAPII dne 8.6. 2020):

Místní akční plán MAPII

Akční plán MAP II pro školní rok 2020/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumenty zveřejněné  k připomínkování dne 25.5. 2020

 Dokumenty budou projednávány a schvalovány na ŘV MAPII dne 8.6. 2020

         Místní akční plán MAPII  

         Investiční priority

        Akční plán MAPII pro školní rok 2020/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • VIZE  (Řídící výbor MAP formuloval na svém setkání Vizi vzdělávání pro území Blovicka a Přešticka ve znění viz odkaz VIZE. Tato vize se stane součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Blovicko a Přešticko do roku 2023, který je v současné době zpracováván. Máte-li zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte-li k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na info@mas-aktivios.cz)
  • Strategický rámec  (platná aktuální verze č. 4 k 3.12. 2019)-