Obsah

publicita

Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Blovice a ve SO ORP Přeštice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAPRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘVJednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

 
Jméno zástupce
Funkce
Zástupci zřizovatelů škol/zástupci ORP

Mgr. Karel Naxera

(předseda ŘV MAP II.)

Starosta Města Přeštice

Bc. Robert Zelenka

(místopředseda ŘV MAP II.)

Starosta Města Blovice

Ing. Jana Nováková

Starostka Obce Merklín
Zástupci vedení škol Mgr. Petr Fornouz Ředitel ZŠ J. Hlávky Přeštice

Mgr. Růžena Kohoutová

od 14.6. 2021 Mgr. Dagmar Hrubá

Ředitelka ZŠ Blovice
PaedDr. Jaroslava Pěsničáková Ředitelka ZŠ Merklín
Ing. Michaela Štibraná Ředitelka MŠ Merklín
Mgr. Irena Rampichová Ředitelka ZŠ Chlumčany
Mgr. Marcela Šustrová Ředitelka Gymnázium Blovice
Zástupci učitelů Mgr. Milada Plachá Učitelka ZŠ Letiny
Zástupci školních družin/ klubů

Mgr. Jana Votrubová do 17.12. 2020

Mgr. Lenka Hajšmanová od 18.12.2020

Učitelka a vychovatelka ZŠ Dolní Lukavice

ZŠ Dolní Lukavice

Zástupci organizací neformálního, zájmového vzdělávání Mgr. Lenka Prunerová Spolek Ametyst
Mgr. Jan Satke Farář FS ČCE v Přešticích
Zástupce ZUŠ Pert González Učitel ZUŠ Blovice
Ladislav Chadt Učitel ZUŠ Přeštice
Zástupce KAP Ing. Petr Mašinda Referent na úseku Krajských akčních plánu vzdělávání, Plzeňský kraj
Zástupci rodičů Ing. Miroslava Janovská Rodič Blovice
Zástupci ITI

Mgr. Jiřina Koppová

od 14.6. 2021 Ing. Eva Jindrová

Tématický koordinátor, Integrované územní investice ITI
Zástupci Centra projektu podpory SRP (NPI ČR)

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.

od 7.12. 2021 Mgr. Radka Štruncová

Vedoucí krajského pracoviště NPI ČR
Zástupci obcí, které nezřizují školu Alena Bradová Starostka Obce Radkovice
Zástupce RT  MAP II. Mgr. Dana Hanušová Odborný garant MAP II.