Obsah

8. zasedání ŘV MAP II ve čtvrtek 12. května 2022 od 14:00 hod. v Přešticích 

Zápis zde

Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                              Prezenční listina

                              Prezentace

                              Roční akční plán 2021/2022 - vyhodnocení

                              Roční akční plán 2022/2023

                              Místní akční plán rozvoje vzdělávání + Příloha 3.4 Strategický rámec  + SR investiční priority a Příloha 3.5 Roční akční plán

 

7. zasedání ŘV MAP II v úterý 7. prosince 2021 od 14:00 hod.  v Přešticích v KKC Přeštice 

Zápis zde (1.49 MB)

Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem (140.12 kB)

                             Prezenční listina

                             Prezentace MAPII (27.47 MB)

Seminář pro členy ŘV MAP (7.12.2021 od 14,30 hod. v KKC Přeštice) - prezentace z PPP zde (413.38 kB)

 

6. zasedání ŘV MAP II v pondělí 14. června 2021 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Zápis zde (1.46 MB)

Přílohy k zápisu:  Pozvánka s programem (149.65 kB)

                               Prezenční listina

                               Prezentace MAPII - informace o realizaci a vyhodnocení ročního akčního plánu 20/21 (10.14 MB)

                               Roční akční plán 2021/2022 (171.59 kB)

                              Strategický rámec MAPII - Investiční priority (2.91 MB)

                               

5. zasedání ŘV MAP II

Zápis zde (2.87 MB)

Přílohy k zápisu:

Příloha č. 1 SR MAP II - Investiční priority 6. verze (2.61 MB)

Příloha č. 2 Změna nominace člena ŘV (239.98 kB)

Příloha č. 3 Prezentace MAP II (5.76 MB)

 

5. zasedání ŘV MAP II - 15. prosince 2020 se nemůže uskutečnit prezenčně, a proto na základě rozhodnutí předsedy ŘV proběhne v souladu s čl. 4, bod 4 Jednacího řádu písemné projednávání s per rollam hlasováním.

Dokumenty k připomínkování:

Prezentace v pdf  (informace ke Strategickém rámci, k výzvě MAS z programového rámce IROP, info o grantovém programu (nejen) ProŠkoly2020, návrh změny nominace člena ŘV MAP a přehled Iaktivit projektu MAPII, které se udály od minulého červnového zasedání řídícího výboru a pár termínů plánovaných akcí.

Strategický rámec - investiční priority

Pravidla ke grantu ProŠkoly 2020,     Žádost o grant pro školy,        Grant Proškoly 2020 - leták

Připomínky nebo doplnění zasílejte do čtvrtka 17.12. 2020 na náš e-mail info@mas-aktivios.cz

V pátek 18.12.2020 proběhne elektronické per rollam hlasování, ke kterému budete vyzváni a hlasovat lze do 27.12.2020.

Hlasování per rollam bylo ukončeno

 

4. zasedání ŘV MAP II - 8. června 2020 od 14,00 hod. v Přešticích v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465,334 01 Přeštice

Zápis zde    Foto zde

Přílohy k zápisu:  Pozvánka s programem

                              Prezentace MAP II

                              Analýza MAP II

                              SR MAP - Investiční priority  MAPII

                              Akční plán MAP II 2020/2021

                               Evaluační plán MAP II

                             

3. zasedání ŘV MAP II - 3. prosince 2019 od 14,00 hod. v Přešticích v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465,334 01 Přeštice

Pozvánka s programem zde.  

Zápis zde. Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                                                Prezentace MAP II

                                                Výstupy z PS MG a PS ČG a z rozhovorů s vedením škol

                                                 Priority a cíle

                                                 Strategický rámec MAP II - Investiční priority

                                                 Prezentace MAS - Informace

 

 

2. zasedání ŘV MAP II - 14. května 2019  od 14,00 hodv Blovicích (v zasedací místnosti MěÚ Blovice). 

Zápis zde. Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                                                 Prezenční listina

                                                 Prezentace MAP II

                                                Akční plán

                                                 Strategický rámec MAP II

 

 

1. zasedání ŘV MAP II - 20. listopadu 2018  od 14 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465, 334 01  Přeštice

Zápis zde. Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                                                Prezenční listina

                                                Prezentace MAP II. č. 1

                                                Prezentace MAP II. č. 2

                                                Statut ŘV

                                                Jednací řád ŘV

                                                Komunikační plán a organizační struktura MAP