Obsah

   

Logo MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV BlovicKO a PřešticKO

reg. číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/23_017/0008144

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV Blovicko a Přešticko pro  SO ORP Blovice a SO ORP Přeštice (MAP IV)

navazuje na předchozí projekty MAP, které byly realizovány v SO ORP Blovice a Přeštice v období červen 2016 – listopad 2023.

Projekt je, stejně jako v předchozích letech, realizován místní akční skupinou MAS Aktivios, z.s.

Trvat bude 2 roky, a to od 1. prosince 2023 do 30. listopadu 2025.

 

Projekt MAP IV. je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti  předškolního a základního vzdělávání a základního a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je dále podporovat společné plánování aktérů ve vzdělávání (škol, zřizovatelů, NNO, rodičů apod.) na Blovicku a Přešticku a prostřednictvím Partnerství MAP napomoci společnému řešení místně specifických problémů. Cílem je i aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Přešticku a Blovicku a jeho implementace prostřednictvím aktivit Akčních plánů, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v území a podpoří rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti a žáky.

 

Kontakty:

Manažer projektu MAP IV.

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772,

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Odborný řešitel projektu:

Pavla Dusíková Jindrová, M.Sc.

tel. 602 728 605

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Roll up