Obsah

Logo MAPIV

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro financování

Termíny jednotlivých setkání:

----

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Termíny jednotlivých setkání:

----

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Termíny jednotlivých setkání:

----