Obsah

MAP Archiv

Statut ŘV MAP ORP Blovice

Jednací řád ŘV MAP ORP Blovice

Analytická část MAP ORP Blovice - verze schválená ŘV 4.5.2017

Akční plán MAP ORP Blovice - schválen ŘV 4.5.2017

Strategický rámec MAP ORP Blovice - aktualizovaná verze schválená ŘV 26.6.2017 (formou per rollam)

Strategický rámec MAP ORP Blovice - aktualizovaná verze schválená ŘV 15.2.2018 (formou per rollam)

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP ORP Blovice za období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 - schválena ŘV 28.7.2017 (formou per rollam)

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP ORP Blovice za období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 - schválena ŘV 31.5.2018 (formou per rollam)