Obsah

O nás

Místní akční skupina Aktivios  MAS Aktivios, z.s. ( do roku 2015 s názvem Občanské sdružení Aktivios) působí v oblasti jižního Plzeňska. Územím protékají řeky Úhlava, Úslava a malá říčka Klabava. Zeměpisně ohraničuje pohoří Brd na východě, na jihu sousedí s Nepomuckem a na západě přechází do malebného Pošumaví. Severní hranici pak představuje krajské město Plzeň.

 

Tato oblast s dosud průmyslem nedotčenou přírodou, bohatou historií, která se odráží v podobě řady církevních i světských památek, živoucích i skomírajících. Na celém území působí řada neziskových organizací, spolků a sdružení, která rozšiřují bohatou kulturní a sportovní nabídku akcí.

 

Území MAS o rozloze 560 km2 zahrnuje Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a část Mirošovska. Žije zde něco přes 52 tisíc obyvatel v převážně malých venkovských obcích.

Z celkových 68 obcí má 9 obcí má méně než 100 obyvatel, 33 obcí má od 101 -500 obyvatel a 21 obcí a 5 měst s více než 501 obyvateli. Oblast má pouze pět nevelkých měst - Přeštice, Starý Plzenec, Blovice, Mirošov a Hrádek u Rokycan. Největší město Přeštice čítá jen něco málo přes 7 tisíc obyvatel. I tato čísla svědčí pro celkově venkovský ráz našeho zájmového území.

 

MAS Aktivios,z.s, původně Občanské sdružení Aktivios  bylo založeno v srpnu v roce 2005 z iniciativy mikroregionů Přešticko a Úslava a soukromých zemědělců z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení.

 

V roce 2007 OS Aktivios vypracovala Strategický plán Leader 2007 - 2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“

na jehož realizaci jsme získali dotační finanční prostředky z Ministerstva zemědělství. Díky tomu MAS  Aktivios každý rok finančně podporovala  podnikatele, zemědělce, obce, církve a neziskové organizace při realizaci řady smysluplných projektů, které přispěly k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích.

 

Díky úspěšné realizaci Strategického plánu Leader 2007- 2013 bylo na území MAS Aktivios podpořeno 153 smysluplných projektů v celkové výši téměř 53 mil Kč.

 

Od roku 2014 MAS mimo jiné pracovala na nové strategii území, aby získala pro své území  finanční podporu i v dalších letech. 30.3. 2016  předložila na Ministerstvo místního rozvoje ČR  novou strategii Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (  Community-led local- development strategy, dále zkratka SCLLD).