Obsah

O nás

 

Místní akční skupina Aktivios  MAS Aktivios, z.s. ( do roku 2015 s názvem Občanské sdružení Aktivios) působí v oblasti jižního Plzeňska. Územím protékají řeky Úhlava, Úslava a malá říčka Klabava. Zeměpisně ohraničuje pohoří Brd na východě, na jihu sousedí s Nepomuckem a na západě přechází do malebného Pošumaví. Severní hranici pak představuje krajské město Plzeň. 

MAS Aktivios, z.s., je nezisková organizace, která byla založena v roce 2005 z iniciativy mikroregionů a soukromých zemědělců z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení. Jejími členy jsou neziskové organizace, obce,   podnikatelé, církev a aktivní občané, kteří se snaží pozitivně ovlivnit dění ve svém regionu, snaží se o jeho další rozvoj. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života tohoto venkovského regionu.

Tato organizace působí na území 68 převážně malých venkovských obcí Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska o rozloze téměř 600 km2, na kterém žije více než 54 tisíc obyvatel. Z celkových 68 obcí má 41 obcí méně než 500 obyvatel. Oblast má pouze pět nevelkých měst - Přeštice, Starý Plzenec, Blovice, Mirošov a Hrádek u Rokycan, z toho největší město Přeštice  nemá ani  7 tisíc obyvatel. I tato čísla svědčí pro celkově venkovský ráz našeho zájmového území. Je to oblast s dosud téměř průmyslem nedotčenou přírodou a bohatou historií, která se odráží v podobě řady církevních i světských památek. Na celém území působí řada neziskových organizací, spolků a sdružení, která rozšiřují bohatou kulturní a sportovní nabídku akcí.

V roce 2007 OS Aktivios vypracovala Strategický plán Leader 2007 - 2013 Šance pro jižní Plzeňsko“, na jehož realizaci získala dotační finanční prostředky z Ministerstva zemědělství. Díky tomu MAS  Aktivios každý rok finančně podporovala  podnikatele, zemědělce, obce, církve a neziskové organizace při realizaci řady smysluplných projektů, které přispěly k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích. Díky úspěšné realizaci Strategického plánu Leader 2007- 2013 bylo na území MAS Aktivios podpořeno 153 smysluplných projektů v celkové výši téměř 53 mil Kč.

V dalších letech jsme díky naplňování nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014+ (Community-led local- development strategy, dále zkratka SCLLD) podpořili dalších téměř 150 žadatelů z řad zemědělských, nezemědělských a lesnických podnikatelů, obcí, škol a neziskových organizací, jejichž projekty přispěly ke zkvalitnění života na venkově a ke zlepšení vzhledu obcí a měst. Celková částka podpory činila cca 114 mil. Kč.  Na období 2021 -2027 má již MAS shválené další finanční prostředky na podporu dalších projektů v území a sice z Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP) 63 812 567 Kč a z programu Společné zemědělské politiky ( SZP) 38 203 800 Kč. Tyto prostředky budou postupně čerpány v rámci nových vyhlašovaných výzev zde.  

Od roku 2018 pomáháme rodičům na našem území pořádáním příměstských táborů pro školní děti v době školních prázdnin, pro seniory pořádáme již více než 10 let Virtuální univerzitu třetího věku, pro obce a neziskové organizace zajišťujeme odborné semináře a realizací projektů Šablon I-III a Místních akčních plánů vzdělávání na Blovicku a Přešticku zvyšujeme kvalitu a úroveň našeho školství. Díky grantům ProŠkoly a ProSpolky již vznikla celá řada zajímavých menších projektů ve školách i neziskových organizacích v našem regionu Propagujeme náš region, spolupracujeme s ostatními MAS v České republice, jsme členem Národní sítě MAS ČR, Krajské sítě MAS ČR a Celostátní sítě pro venkov.

Publikace o činnosti MAS za roky 2014 - 2023 zde  

 

Kontakty:

Nezdice 46, 334 01 Přeštice

+420 728 168 248

info@mas-aktivios.cz                                                                                                                      

www.mas-aktivios.cz

facebook.com/masaktivios1