Obsah

O nás

Místní akční skupina Aktivios  MAS Aktivios, z.s. ( do roku 2015 s názvem Občanské sdružení Aktivios) působí v oblasti jižního Plzeňska. Územím protékají řeky Úhlava, Úslava a malá říčka Klabava. Zeměpisně ohraničuje pohoří Brd na východě, na jihu sousedí s Nepomuckem a na západě přechází do malebného Pošumaví. Severní hranici pak představuje krajské město Plzeň.

 

Tato oblast s dosud průmyslem nedotčenou přírodou, bohatou historií, která se odráží v podobě

řady církevních i světských památek, živoucích i skomírajících. Na celém území působí řada neziskových organizací, spolků a sdružení, která rozšiřují bohatou kulturní a sportovní nabídku akcí.

 

Území MAS o rozloze 560 km2 zahrnuje Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a část Mirošovska. Žije zde něco přes 52 tisíc obyvatel v převážně malých venkovských obcích.

Z celkových 68 obcí má 9 obcí má méně než 100 obyvatel, 33 obcí má od 101 -500 obyvatel a 21 obcí a 5 měst s více než 501 obyvateli. Oblast má pouze pět nevelkých měst - Přeštice, Starý Plzenec, Blovice, Mirošov a Hrádek u Rokycan. Největší město Přeštice čítá jen něco málo přes 7 tisíc obyvatel. I tato čísla svědčí pro celkově venkovský ráz našeho zájmového území.

 

MAS Aktivios,z.s, původně Občanské sdružení Aktivios  bylo založeno v srpnu v roce 2005 z iniciativy mikroregionů Přešticko a Úslava a soukromých zemědělců z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení.

 

V roce 2007 OS Aktivios vypracovala Strategický plán Leader 2007 - 2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“

na jehož realizaci jsme získali dotační finanční prostředky z Ministerstva zemědělství. Díky tomu MAS  Aktivios každý rok finančně podporovala  podnikatele, zemědělce, obce, církve a neziskové organizace při realizaci řady smysluplných projektů, které přispěly k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích.

 

Díky úspěšné realizaci Strategického plánu Leader 2007- 2013 bylo na území MAS Aktivios podpořeno 153 smysluplných projektů v celkové výši téměř 53 mil Kč.

 

Od roku 2014 MAS mimo jiné pracovala na nové strategii území, aby získala pro své území  finanční podporu i v dalších letech. 30.3. 2016  předložila na Ministerstvo místního rozvoje ČR  novou strategii Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (  Community-led local- development strategy, dále zkratka SCLLD).

 

Sídlo a hlavní kancelář:

Nezdice 46 , 334 01 Přeštice

tel: 728 168 248

IČ: 27007090

Bankovní spojení :

35-6242100247 / 0100 KB Přeštice

 

www.mas-aktivios.cz

 

e-mail : info@mas-aktivios.cz

 

Datová schránka: kyiskeq

 

Právní norma : zapsaný spolek         

Datum registrace : 25. 8. 2005 

 

Počet členů k 31.12. 2015 : 42

veřejný sektor : 16

neziskový sektor : 7 

soukromý sektor : 14 

fyzické osoby : 4

církve : 1

 

Počet  obyvatel : 52 258 

Rozloha : 560 km²

Hustota zalidnění :              89,6 obyv. / km²                         

Počet obcí na území : 68

 

     OS Aktivios se snaží o rozvoj svého území, jeho cílem je zlepšit kvalitu a  život  venkovského regionu.

Již v roce 2007 MAS vypracovala Strategický plán Leader 2007 -2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“. Díky tomu tak OS Aktivios každý rok finančně podporuje na svém území  smysluplné projekty, které  přispějí k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích.

 

V roce 2008  bylo  podpořeno 16 projektů částkou  7,6 mil. Kč.

V roce  2009  bylo podpořeno celkem 27 projektů finanční částkou  10,3 mil Kč.

V roce 2010 bylo podpořeno 28 projektů finanční částkou celkem  za 11,1 mil Kč.

V roce 2011 bylo podpořeno  20 projektů finanční částkou 7,6 mil Kč.

V roce 2012 bylo podpořeno 29 projektů v celkové výši téměř 7,5  mil. Kč.

V roce 2013 bylo podpořeno 30 projektů finanční částkou 8,3 mil. Kč.  

 

Celkem  tak bylo podpořeno 150 projektů v celkové výši téměř 53 mil. Kč.

 
Další aktivity:

 • propagace regionu na regionálních i celostátních veletrzích  
 • r. 2008 – 2009   naučná  stezka Čertovo břemeno 
 • brožura naučné stezky Příští zastávka jižní Plzeňsko – vystupovat ! (spolupráce s MAS sv. Jana z Nepomuku ) 
 • JUMP - program na podporu mladých      
 • školení pro žadatele, účetní , zastupitele a pracovníky veřejné správy
 • účetnictví a administrativa pro Mikroregion Přešticko
 • vydává 3x ročně Zpravodaj ze života regionu
 • poradenská a konzultační činnost a zpracování projektů
 • Virtuální univerzita třetího věku ( VU3V)
 • realizace projektů spolupráce s MAS PK
 • člen Národní sítě MAS ČR, KS MAS ČR, Celostátní sítě pro venkov 

 

 
 .