Obsah

ROK 2010 - 2012

Pojďte se  s námi podílet na vzniku nové komplexní rozvojové strategie našeho území s výhledem do roku 2020 pro  Přešticko- Blovicko- Staroplzenecko a Mirošovsko

Při tvorbě nového plánu rozvoje daného  území se  sice vychází ze  stávajích koncepcí a analýz, ale zároveň se společně definují  vnitřní slabé a silné stránky území, nové příležitosti i možná ohrožení. 

Smyslem  plánu rozvoje území naší  MAS Aktivios  je vymezit si oblasti, které chceme a  budeme tak  společně rozvíjet, na které upřeme pozornost. Dále bude  zapotřebí určit a vymezit  cesty a nástroje, kterými toho chceme dosáhnout.

Většina z nás má  pozitvní vztah k místu, kde jsme se narodili, kam  jsme chodili do školy a také  kde nyní žijeme  a pracujeme. Každý z nás vnímá své okolí a  všichni máme radost, když  se tam  zkrátka dobře žije. A protože každý z nás má trochu jiné priority a  jiné představy, je nutné se navzájem poslouchat a nakonec se i  domluvit.    

Scházet se a pracovat budeme ve skupinách, z nichž každá je zaměřená na zdánlivě  jinou oblast našeho života, z pohledu bližšího vás překvapí jak hodně spolu  dané oblasti někdy souvisí. 

Hlasit do pracovních skupin se můžete do 21.ledna 2011 na tel.:

376 382 312, 724 526 008

    

1. Sociální oblast - pondělí 14.2.2011 od 9,00 hod

                                       v budově FS ČCE v Přešticích, Rebcova 557 

2. Příroda a krajina - čtvrtek 3.2.2011 od 15,00 hod

                                            v kanceláři MAS v Nezdicích

3. Kulturní dědictví - úterý 8.2.2011 od 15,00 hod 

                                           v kanceláři MAS v Nezdicích

4. Vzdělávání a volný  čas - úterý 1.2. 2011 od 9,00 hod

                                                           ve středisku OS Ametyst v Prusinech 

5. Obnova obcí a rozvoj infrastruktury - čtvrtek 10.2.2011 od 9,00

                                                                                   v zasedací místnosti OÚ Mirošov

6. Podnikání a cestovní ruch - úterý 15.2.2011 od 15,00 hod

                                                                 v zasedací místnosti Města Blovice 

tiskovou zprávu naleznete zde

zápis ze společného setkání 11.11.2010 zde

Fotogalerie

PROGRAM PRACOVNÍCH SKUPIN  zde ke stažení

Pracovní skupina 1 - Sociální oblast

Pracovní skupina 2 - Příroda a krajina

Pracovní skupina 3 - Kulturní dědictví

Pracovní skupina 4 - Vzdělávání a volný čas

Pracovní skupina 5 - Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Pracovní skupina 6 - Podnikání a cestovní ruch

Zápis z pracovních skupin 

Zápis z 20.4. 2011 - veřejné projednávání 

změny Fiche 1

změny Fiche 2

změny fiche 3

změny fiche 4

změny fiche 5

změny fiche 6

změny fiche 7

změny fiche 8

změny fiche 9

nová fiche 11

nová fiche 10 

nová fiche 12

Aktualizovaný Strategický plán SPL

Hodnocení MAS  - závěrečná zpráva CpKp