Obsah

logo

Dne 30. 3. 2016 jsme podali žádost  o podporu  území naší MAS prostřednictvím  Strategie SCLLD 2014 +.

Byl to poslední krok, který MASka musela splnit, aby získala finanční prostředky alokované pro území MAS. Výsledkem schvalovacího procesu bude podpora našeho území z Evropských dotací ve výši cca 113 mil. Kč. Strategie CLLD MAS Aktivios, z.s. byla schválena akceptačními dopisy jednotlivých řídících orgánů (IROP, PRV, OPZ) na jaře 2017.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. 2014+ (SCLLD 2014+) zde
 

 

logo

titulní strana