Obsah

Pojďte se  s námi podílet na vzniku nové komplexní rozvojové strategie našeho území s výhledem do roku 2020 pro  Přešticko- Blovicko-Staroplzenecko a Mirošovsko

 

 Při tvorbě nového plánu rozvoje daného  území se  sice vychází ze  stávajích koncepcí a analýz, tedy i ze stávajícího Strategického plánu Leader 2007-2013, ale zároveň se společně definují  vnitřní slabé a silné stránky území, nové příležitosti i možná ohrožení. 

 Smyslem  plánu rozvoje území naší  MAS Aktivios  je vymezit si oblasti, které chceme a  budeme tak  společně rozvíjet, na které upřeme pozornost. Dále bude  zapotřebí určit a vymezit  cesty a nástroje, kterými toho chceme dosáhnout.

 Většina z nás má  pozitvní vztah k místu, kde jsme se narodili, kam  jsme chodili do školy a také  kde nyní žijeme  a pracujeme. Každý z nás vnímá své okolí a  všichni máme radost, když  se tam  zkrátka dobře žije. A protože každý z nás má trochu jiné priority a  jiné představy, je nutné se navzájem poslouchat a nakonec se i  domluvit.    

 

rok 2010

Diskuze o potřebách i možnostech území MAS Aktivios začne v listopadu 2010, kdy v KKC Přeštice proběhlo 11.11. 2010 veřejné setkání k zhodocení a aktualizaci SWOT analýzy území MAS. Během tohoto setkání byly znovu definovány silné a slabé stránky regionů MAS i příležitosti a ohrožení.

prezenční listina zde

tiskovou zprávu ze společného setkání 11.11. 2010 naleznete zde

zápis ze společného setkání 11.11.2010 zde

Fotogalerie

 

Na závěr setkání v listopadu 2010 bylo ustanoveno šest pracovních skupin, jejichž názvy definují i jednotlivá témata, která každá z pracovních skupin pak v průběhu dalších let bude řešit.Tyto pracovní jsou otevřené široké veřejnosti, která má zájem podílet se na rozvoji našeho území, k dané problematice má určitý vztah a může svými znalostmi, zkušenostmi či aktivitou přispět k pozitivnímu směrování. 

Scházet se a pracovat budeme ve skupinách, z nichž každá je zaměřená na zdánlivě  jinou oblast našeho života, z pohledu bližšího vás překvapí jak hodně spolu  dané oblasti někdy souvisí. 

Hlasit do pracovních skupin se můžete do 21.ledna 2011 na tel.:

376 382 312, 724 526 008

  

rok 2011

Diskuze pracovních skupin budou probíhat v těchto termínech:

1. Sociální oblast - pondělí 14.2.2011 od 9,00 hod

                                v budově FS ČCE v Přešticích, Rebcova 557 

                                 prezenční listina zde

 

 2. Příroda a krajina - čtvrtek 3.2.2011 od 15,00 hod

                                     v kanceláři MAS v Nezdicích

                     foto ze setkání zde v kanceláři MAS v Nezdicích

                                     prezenční listina zde

 

 3. Kulturní dědictví - úterý 8.2.2011 od 15,00 hod 

                                      v kanceláři MAS v Nezdicích

                       foto ze setkání zde v kanceláři MAS v Nezdicích

                                      prezenční listina zde

 

4. Vzdělávání a volný čas - úterý 1.2. 2011 od 9,00                           ve středisku OS Ametyst Prusinech

                  foto ze setkání zde ve středisku OS Ametyst v Prusinech 

                                       prezenční listina zde

 

5. Obnova obcí a rozvoj infrastruktury - čtvrtek 10.2.2011 od 9,00                 v zasedací  místnosti OÚ Mirošov

                    foto ze setkání zde  v zasedací místnosti OÚ Mirošov

                                       prezenční listina zde

 

6. Podnikání a cestovní ruch - úterý 15.2.2011 od 15,00 hod

                             v zasedací místnosti Města Blovice 

                                      prezenční listina zde

 

 

PROGRAM PRACOVNÍCH SKUPIN  zde ke stažení

Pracovní skupina 1 - Sociální oblast

Pracovní skupina 2 - Příroda a krajina

Pracovní skupina 3 - Kulturní dědictví

Pracovní skupina 4 - Vzdělávání a volný čas

Pracovní skupina 5 - Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Pracovní skupina 6 - Podnikání a cestovní ruch

Výstupem z jednání těchto pracovních skupin byl návrh opatření a cílů v jednotlivých rozvojových oblastech. Tyto výstupy společně se SWOT analýzou budou hlavním podkladem  pro analýzu území MAS Aktivios (analýza současného stavu i vyhodnocení rozvojového potenciálu). Výstup zde ke stažení

 

roky 2011 - 2012

 

Vážené starostky a starostové, podnikatelé a zástupci neziskových organizací

pro zpracování Integrované strategie území MAS Aktivios potřebuje managament místní akční skupiny získat aktuální informace o Vaší obci či městě. Dovolili jsme si Vám tedy předložit dotazník, který prosím vyplňte a obratem zašlete. Víme, že není krátký, ale aktuální údaje nelze pořídit jinou a přitom odpovědnou cestou. Za důležité považujte prosím zejména údaje o plánech a vizích, uveďte jich raději více než méně.

Větší podrobnost je ku prospěchu a ušetří další doplňující práci. Veškeré informace budou použity pouze k vytvoření materiálu, který pomůže regionu získávat finanční prostředky především z programu LEADER a dalších dotačních titulů.

Předem děkuji za pečlivé vyplnění

                                                                        Ing. Petr Brandl

(předseda MAS Aktivios)

Dotazník pro obce ke stažení zde

Dotazník pro neziskové organizace ke stažení zde

Dotazník pro podnikatele ke stažení zde

 

Na základě dotazníků byl vytvořen zásobník projektů MAS Aktivios a vznikla analýza potřeb území. Vyvrcholením této analytické práce a sběru dat pak byla série veřejných projednání s názvem Jak se žije...? realizovaných v roce 2013.

 

rok 2013 

Vážení  a  milí,

v letošním roce 2013 budeme vyhlašovat poslední výzvu na podporu projektů v rámci Strategického plánu Leader, který jsme společně s mnohými z vás před  8 lety připravovali. Odměnou za toto úsilí  byla podpora ve formě finanční dotace na realizaci zajímavých a smysluplných projektů pro žadatele z řad obcí, neziskových organizací (spolků),církví, podnikatelů a zemědělců z našeho území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska. Z těchto peněz se podařilo zrealizovat 120 projektů zajímavých a smysluplných projektů v hodnotě cca 44 mil. Kč. Myslím, že to není zanedbatelná částka a výsledky jsou v našem regionu vidět.

Rádi bychom v započaté práci pokračovali i po roce 2013, k tomu je ale zapotřebí připravit nový projekt, jehož nezbytnou součástí je nová Integrovaná strategie rozvoje našeho území ( dále jen ISRÚ), která musí vzniknout komunitním způsobem.

Prvním krokem byla veřejná setkávání, práce v pracovních skupinách a v neposlední řadě vyplnění dotazníků, které již od vás máme zpět. Dotazníky kromě  obcí, vyplnili také  neziskové organizace,podnikatelé, zemědělci.  Dalším článkem budou ještě  data od našich spoluobčanů . Kancelář MAS pak provede vyhodnocení sebraných dotazníků za každou obec a završením této fáze, tzv. dotazníkové budou společná setkání všech zainteresovaných skupin.

Setkání  jsou účelově rozdělena podle jednotlivých mikroregionů.

Cílem těchto společných setkání je zjistit, jak se vám na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku  žije, jak byste chtěli rozvíjet dál svoji obec, co se vám na vaší obci líbí, co byste rádi zlepšili a co byste v tom dalším období 2014-2020 chtěli společně realizovat. Toto předpokládá od vás již konkrétní představy projektů a jejich finančních rozpočtů i časový horizont realizace.

Chcete, aby Vaše názory byly zohledněny v připravované strategii?

Chcete pomoci rozvoji Vašeho regionu v dalším období?

Pak se setkání zúčastněte.

Prosíme Vás o potvrzení účasti  na telefonním čísle 376 382 312,  728 168 248, 

nebo na e-mailové adrese:  info@mas-aktivios.cz

 

Více informací o setkáních :

 Jak se žije na Mirošovsku? zde termín: 4.4.2013

 Jak se žije na Přešticku? zde termín: 23. a 25.4.2013

 Jak se žije na Staroplzenecku? zde termín:16.4.2013

Jak se žije na Blovicku? zde termín: 9.4. 2013

 

Výstup ze společných setkání naleznete zde

 

V létě 2013 se uskuteční ještě jedno velké společné projednání  -  konference , kde budou výsledky prezentovány a bude představena Integrovaná strategie rozvoje území 2014 -2020, která bude databází smysluplných projektů, které by měly být v tomto období podpořeny a zrealizovány.

Využijte této jedinečné příležitosti k  získání finančních prostředků z evropských fondů na realizaci projektů schválené v ISRÚ. 

                                                    Za  Občanské sdružení Aktivios

                                                                                             

                                                                  Petr Brandl, předseda 

                                                      Hana Bouchnerová, manažerka

 

 

rok 2014 

Vážení a milí,

dovolte, abych vás zároveň pozvala na Konferenci MAS aneb setkání k přípravě nové Integrované strategie území MAS OS Aktivios, která se koná 9. září 2014 od 14 hod. v nově otevřeném pivovaru v Letinech.

I v novém  období 2014 – 2020 by měla mít naše MAS OS Aktivios šanci podporovat nové  smysluplné projekty obcí, podnikatelských subjektů i neziskových organizací ze své územní působnosti a to na základě nové Integrované strategie území MAS OS Aktivios, kterou společně s Vámi již od roku 2010 připravujeme.

V letech 2010 - 2014 jsme pořádali řadu diskusních setkání i dotazníkových šetření, jejichž cílem bylo zjistit potřeby a možnosti území. Naposledy si jistě vzpomenete na společná setkání s názvem Jak se žije na Mirošovsku, Blovicku, Staroplzenecku a Přešticku?Postupně jsme se s Vámi potkávali v průběhu jarních měsíců loňského roku v Mirošově, v Blovicích,v Losiné a v Přešticích .

Toto setkání má být nejen milou společenskou událostí, ale současně i jednou z posledních příležitostí, kdy ještě můžete konečnou podobu nové strategii ovlivnit.

Pozvánku s návratkou naleznete zde:

Pozvánka a návratka- setkání k nové Integrované strategii

Za celý tým Občanského sdružení Aktivios Vás srdečně zve a těší se na Vás

                                             Hana Bouchnerová, manažer OS Aktivios

 

Prezenční listina ze setkání k přípravě ISÚ 2014 - 2020 včetně zařazení účastníků v pracovních skupinách zde

Fotodokumentace ze setkání k přípravě ISÚ 2014-2020+ v Letinech 9.9.2014

Zápis ze setkání dne 9.9. 2014 v Letinech zde vč. přílohy (prezentace)

 

 

rok 2015

Dotazníkové šetření - aktualizace údajů

 

Vážená paní, vážený pane,

místní akční skupina Aktivios (dále jen MAS Aktivios, z.s.) je spolek založený v roce 2005. Jeho členy jsou jednotliví občané, obce, neziskové organizace a firmy, které se zajímají o místo, kde žijí, kde pracují a kterým není lhostejný další osud a vývoj regionů Blovicka, Mirošovska, Přešticka a Staroplzenecka.

V letech 2007 – 2013 podpořila MAS Aktivios s využitím prostředků z Evropské Unie  153 projektů zaměřených na zlepšení vzhledu obcí, vybudování sportovišť, rekonstrukce kulturní a společenských sálů, opravy památek  a na zemědělské i nezemědělské podnikání. Naším prostřednictvím získaly subjekty působící na území výše uvedených regionů dotace v celkové výši přes 53 milionů korun.

I v následujícím programovacím období (2014 – 2020) bude mít MAS Aktivios, z.s. možnost finančně podpořit projekty obcí, NNO i podnikatelských subjektů působících na Blovicku, Mirošovsku, Přešticku či Staroplzenecku. Prostřednictvím tohoto krátkého dotazníku bychom rádi zjistili, zda Vy či Vaše firma bude realizovat aktivity v oblastech, které bude MAS Aktivios moci podporovat. Proto Vám předem děkuji za vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

                                                             S pozdravem

                                                            Hana Bouchnerová ( tel. 728 168 248)

                                                            manažerka MAS Aktivios 

 

Dotazník pro NNO zde

Dotazník pro podnikatele zde

Dotazník pro obce zde

V průběhu roku 2015 byla pracovní skupina Podnikání a cestovní ruch na základě dosavadních zkušeností z prací ve skupině i z hlediska praktického rozdělena a byly potvrzeny následující pracovní skupiny:

1)Sociální oblast

2)Příroda a krajina

3)Kulturní dědictví

4)Vzdělávání a volný čas

5)Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

6)Cestovní ruch

7)Zemědělství a podnikání

Současně jsme z praktického hlediska s názvy těchto pracovních skupin ztotožnili  názvy nově vzniklých tzv. Zájmových skupin, které bylo nutno v roce 2015 vytvořit na základě podmínek pro splnění Standardů MAS, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR. Členem zájmové skupiny může být člen MAS. Jednání pracovních skupin se pak mohou účastnit jednak  odpovídající zájmové skupiny a samozřejmě jsou pracovní skupiny otevřené široké veřejnosti, která má zájem podílet se na rozvoji našeho území, k dané problematice má určitý vztah a může svými znalostmi, zkušenostmi či aktivitou přispět k pozitivnímu směrování. 

rok 2016

Během ledna 2016 byli opět osloveni účastníci z řad členů MAS, aktivních zástupců obcí a veřejnosti z územní působnosti MAS. Ti se sešli dle své příslušnosti k zájmové skupině a pracovní skupině  k projednání rámcových opatření a stanovení alokací.

Projednávání rámcových opatření a alokací I. (pracovní skupiny: Příroda a krajina, Obnova obcí a rozvoj infrastruktury, Zemědělství a podnikání) dne 13.1. 2016 od 8 do 11 hod. v Nezdicích

Prezenční listina z 13.1. 2016 zde ke stažení

 

Projednávání rámcových opatření a alokací II. (pracovní skupiny: Vzdělávání a volný čas, Obec a infrastruktura, Sociální oblast, Kulturní dědictví, Cestovní ruch) dne 15.1. 2016 od 9 do 13 hod. v Nezdicích

Fotodokumentace ze setkání 15.1.2016 zde

Prezenční listina z 15.1. 2016 zde ke stažení

Projednávání rámcových opatření a alokací III. (pracovní skupiny: Sociální oblast, Obnova obcí a infrastruktura) dne 20.1. 2016 od 13,30 do 16 hod. v Přešticích

Fotodokumentace ze setkání 20.1. 2016 zde

Prezenční listina z 20.1. 2016 zde ke stažení

Záznam z jednání pracovních skupin zde

 

 

Připomínkování strategie

Vážení,
místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.  dokončila tvorbu své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období (SCLLD) 2014 -2020, resp. 2016 - 2023. Tvorba tohoto strategického dokumentu probíhala postupně již od roku 2010 v úzké spolupráci s vámi i všemi dalšími aktivními partnery a občany v území MAS. Ještě předtím, než bude tento dokument předložen ke schválení Členské schůzi MAS Aktivios, z.s.,  zveřejňuje se tímto k připomínkování členům MAS, partnerům i široké veřejnosti.

Návrh SCLLD MAS Aktivios je ke stažení zde.

Vaše připomínky je možné vznést pouze prostřednictvím připomínkovacího formuláře, který je ke stažení zde. Formulář s připomínkami (ve formuláři nevyplňujte pole "Vypořádání připomínky") prosím zasílejte na emailovou adresu info@mas-aktivios.cz do 13. března 2016 včetně. Dodržujte prosím předepsanou strukturu připomínkovacího formuláře.

Konečná verze SCLLD bude projednávána na  Členské schůzi dne 15. března 2016, po jejím schválení bude podána žádost o podporu realizace SCLLD  na Ministerstvo místního rozvoje ČR.

Děkujeme tímto za vaši aktivní spolupráci po celou dobu přípravy strategie a těšíme se na společnou realizaci nápadů a projektů, které strategie obsahuje.

                                     Ing. Petr Brandl, předseda a celý realizační tým                         

Vypořádání připomínek zde

 

Schvalování Integrované strategie území MAS Aktivios,z.s. na období 2014-2020 +

na Členské schůzi MAS Aktivios,z.s., která se bude konat v úterý 15. března 2016 od 17,00 hod v kulturním domě v Borovech ( čp.87)