Obsah

 
Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios,z.s. 

 

 

KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE MAS 2021-2027 (1.84 MB)- schválená Členskou schůzí MAS Aktivios, z.s. dne 24.8. 2021 v Letinech

 

Zápis z Členské schůze 24.8. 2021 zde

Prezenční listina z Členské schůze 24.8. 2021 zde

 

 

Návrh koncepční ČÁSTI STRATEGIE MAS 2021-2027 (1.77 MB)  k připomínkování do 23.8.2021

Připomínkovací formulář  (537.85 kB) - zaslat na info@mas-aktivios.cz nebo na tomas.svoboda@cpkp.cz  

Návrh Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. 2021 – 2027 bylo možné ve dnech od 16. 8. do 23. 8. připomínkovat na webových stránkách MAS Aktivios. O možnosti připomínkování byla veřejnost i členská základna informována prostřednictvím emailu. K návrhu dokumentu nebyla zaslána žádná připomínka.