Obsah

logo OPZ+

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000968

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_008

Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 

Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. na období 2021-2027

 

Anotace projektu:

Obsahem projektu je realizace dvou opatření Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios:

1. Podpora neformálně pečujících: toto opatření je naplněno aktivitami Domácí hospicová péčeVýměna zkušeností a dobrá praxe v oblasti neformální péče.

2. Podpora osob pečujících o malé děti : toto opatření je naplněno aktivitou Komunitní venkovské tábory.

 

Zahájení projektu: 1.6.2023

Ukončení projektu:  31.5.2026

Finanční podpora : 9 878 701, Kč

 

lleták zdePartner s finančním příspěvkem Hospic svatého Lazara, z.s. , který je odpovědný za realizaci klíčové aktivity s názvem Domácí hospicová péče. Více o jejich činnosti zde. Partner s finančním příspěvkem se také účastní porad realizačního týmu projektu. Ve spolupráci s evaluátorem se podílí na vyhodnocení úspěšnosti akčního plánu, které bude součástí druhé poloviny realizace tohoto projektu.

Leták ke stažení zde 

 


Kontaktní osoby projektu: 

Koordinátor projektu pro aktivitu Domácí hospicová péče -  Ing. Tereza Eberlová, mobil: 775 764 420, e-mail: info@mas-aktivios.cz  

Koordinátor projektu partnera pro aktivitu Domácí hospicová péče -  Mgr. Petr Kačírek,  mobil: +420 730 917 902, e-mail: kacirek@hsl.cz