Obsah

logo OPZ+

 

 

Výměna zkušeností a dobrá praxe v oblasti neformální péče 

 

je jednou z aktivit, která bude  probíhat v rámci projektu  Realizace Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000968

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_008

Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. na období 2021-2027

 

Anotace projektu:

Obsahem projektu je realizace dvou opatření Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios: 

1. Podpora neformálně pečujících: toto opatření je naplněno aktivitami Domácí hospicová péčeVýměna zkušeností a dobrá praxe v oblasti neformální péče.

2. Podpora rodiny: toto opatření je naplněno aktivitou Komunitní venkovské tábory.

 

Zahájení projektu: 1.6.2023

Ukončení projektu:  31.5.2026

Finanční podpora : 9 878 701, Kč


Kontaktní osoba pro  aktivitu Výměna zkušeností a dobrá praxe v oblasti neformální péče - Ing. Tereza Eberlová, mobil: 775 764 420,           e-mail: info@mas-aktivios.cz  


 

POZVÁNKY NA SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

rok 2024 

PSYCHOHYGIENA, PÉČE O SEBE SAMA - 13.6.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE  

KURZ PRVNÍ POMOCI - 11.6.2024 OD 16:30 HOD - POZVÁNKA ZDE  

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 23.5.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE

ZDRAVÁ ZÁDA - 25.4.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE   

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 18.4.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE   

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 21.3.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE   

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 22.2.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE   

ALZHEIMEROVA NEMOC, DIAGNOSTIKA A PROJEVY - 15.2.2024 OD 16:00 HOD. - POZVÁNKA ZDE   

OŠETŘOVÁNÍ – POLOHOVÁNÍ - 23.1.2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE   

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 18.1. 2024 OD 16:30 HOD. - POZVÁNKA ZDE 

ROK 2023

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 5.10.2023 od 16,30 hod - POZVÁNKA ZDE

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ - 20.11.2023 OD 16,15 HOD - POZVÁNKA ZDE 

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 23.11.2023 OD 16,30 - POZVÁNKA ZDE   

PSYCHOHYGIENA, CVIČENÍ, HRY - 14.12.2023 OD 16,30 - POZVÁNKA ZDE  

OŠETŘOVÁNÍ . POLOHOVÁNÍ - 20.12.2023 OD 16,30 HOD - POZVÁNKA ZDE