Obsah

logo OPZ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Prosíme o trpělivost, TERMÍNY TÁBORŮ A PŘIHLÁŠKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA, dĚKUJEME.

 

MAS Aktivios, z.s. pokračuje dvouletým projektem Příměstské tábory na území MAS Aktivios - II, reg. číslo projektu  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016088 podpořený z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Výzvy MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II. ( číslo výzvy:  B89/03_16_047/CLLD_16_01_118). 

Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času.

                                     
Přehled přím. táborů 2022Vážení rodiče, pro letošní rok jsme pro vás opět připravili řadu příměstských táborů rozmístěných po celém území naší místní akční skupiny - na Přešticku,  Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku. Většina příměstských táborů z předchozích let se velmi osvědčila, proto v nich budeme pokračovat i nadále a doufáme, že si z naší pemapa území stré nabídky opět vyberete. Připraveno máme následujících 18 pětidenních běhů, které v roce 2022 poběží v Blovicích, v Přešticích, v Nebílovech-Prusinech, v Kornaticích, v Nezdicích, v Seči, v Týništi a v Žákavé. Tábory jsou svým zaměřením, místem i časem konání velmi pestré, aby si každý mohl vybrat podle svého gusta. Máme tak tábory zaměřené pro milovníky koní, přírody, turistiky, keramiky, šití, sportu, pro snílky i badatele. Protože je hlavním cílem projektu podpora rodičů pro sladění pracovních a rodičovských povinností, požadujeme kromě přihlášky navíc od obou rodičů i potvrzení o pracovním poměru (nebo potvrzení ČSSZ v případě OSVČ). Nezaměstnaný rodič musí doložit potvrzení z Úřadu práce nebo potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a potvrzení o jeho úspěšném ukončení. Vzorové formuláře A, B, C  jsou ke ztažení níže. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte oběma rodiči spolu s potvrzením o pracovně právním vztahu obou rodičů (buď formulář A nebo B nebo C nebo potvrzení od ČSSZ v případě OSVČ) nám zašlete co nejdříve mailem na info@mas-aktivios.cz nebo poštou či osobně na adresu MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice  (nejpozději do 15.5.2022). Po obdržení a kontrole přihlášky včetně potvrzení dostanete pokyn k platbě - převodem na č.ú. 740963339/0800, variabilní symbol je pro každý tábor jiný (na email vám číslo účtu ještě zašleme spolu s variabilním symbolem a do poznámky u platby prosím uveďte jméno dítěte). 

 

Pozor, kapacita je omezená! Přihláška bez dodaných potvrzení ze zaměstnání nebo od ČSSZ nebude zaregistrovaná. V případě naplnění kapacity vás budeme obratem informovat.

 

V ceně tábora je  zahrnuto pojištění dítěte, strava a pitný režim po celý den, v případě výletů také vstupy a ceny jízdného.  

 

Při nástupu dítěte na tábor odevzdávají rodiče 

vyplněnou a podepsanou Smlouvu o poskytování služby s MAS Aktivios, z.s., Prohlášení o bezinfekčnosti a Monitorovací list podpořené osoby (dokumenty budou rodičům včas zaslány před zahájením táborů). V době konání jednotlivých běhů příměstských táborů se budeme řídit aktuálně platnými vládními opatřeními.

 

STORNOPOPLATKY

 

V  případě dotazů spojených s organizací táborů (přihlášky, potvrzení a naplnění kapacity jednotlivých běhů) prosím volejte koordinátorce celého projektu Ing. Haně Bouchnerové na  tel. 728 168 248 nebo pište na e-mail: info@mas-aktivios.cz. Pokud máte dotazy k programu či organizaci konkrétního tábora, obracejte se prosím na kontaktní osoby uvedené níže u jednotlivých míst. 

 

Potvrzení A - pro osoby zaměstnané

Potvrzení B - pro osoby v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

Potvrzení C - pro osoby vedené na ÚP

 

PŘEHLED PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V ROCE 2022 (4.87 MB)

Podívejte se na fotky z 2022 zde

 

 

PRUSINY - NEBÍLOVY

ŽIVOT V TRÁVĚ - 11.7. - 15.7. 2022 (6 - 10 LET) 900 KČ/5 DNÍ                                           8 -16 HOD

Anotace - Život v trávě

Přihláška - Život v trávě

Přihláška - Život v trávě.pdf

VS: 2201

 

V KORUNÁCH STROMŮ - 15.8. - 19.8. 2022 (6 - 10 LET) 900 KČ/5 DNÍ                              8 - 16 HOD

Anotace - V korunách stromů

Přihláška - V korunách stromů

Přihláška - V korunách stromů.pdf

VS: 2215

Kapacita tábora "V korunách stromů" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Mgr. Lenka Prunerová, tel 737 406 888

adresa místa konání: Prusiny u Nebílov, Nebílovy 37, 334 02 Nebílovy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEŠTICE

TYKEJME SI S ANGLIČTINOU - 11.7. - 15.7. 2022 (4 - 15 LET) 1000 KČ/5 DNÍ                   8 - 16 HOD 

Anotace - Tykejme si s angličtinou

Přihláška - Tykejme si s angličtinou

Přihláška - Tykejme si s angličtinou.pdf

VS: 2202

Kapacita tábora "Tykejme si s angličtinou" je naplněna!

 

POHYBEM KE ZDRAVÍ - 25.7. - 29.7. 2022 (4 - 15 LET) 1000 KČ/5 DNÍ                                8 - 16 HOD

Anotace - Pohybem ke zdraví

Přihláška - Pohybem ke zdraví

Přihláška - Pohybem ke zdraví.pdf

VS: 2209

Kapacita tábora "Pohybem ke zdraví" je naplněna!

 

CESTUJEME PO FILMOVÉM SVĚTĚ - 8.8. - 12.8. 2022 (4 -15 LET) 1000 KČ/5 DNÍ             8 - 16 HOD 

Anotace - Cestujeme po filmovém světě

Přihláška - Cestujeme po filmovém světě

Přihláška - Cestujeme po filmovém světě.pdf

VS: 2213

Kapacita tábora "Cestujeme po filmovém světě" je naplněna!

 

BAREVNÝ TÝDEN - 22.8. - 26.8. 2022 (4 - 15 LET) 1000 KČ/5 DNÍ                                        8 - 16 HOD

Anotace - Barevný týden

Přihláška - Barevný týden

Přihláška - Barevný týden.pdf

VS: 2218

Kapacita tábora "Barevný týden" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

adresa místa konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÁBOR ŠITÍ A SPORTOVNÍCH HER - 11.7. - 15.7. 2022 (10-15 LET - ŠITÍ / 6-15 LET - SPORT) 900 KČ/5 DNÍ, 8 - 16 HOD    

Anotace - Tábor šití a sportovních her

Přihláška - Tábor šití a sportovních her

Přihláška - Tábor šití a sportovních her.pdf

VS: 2205

Kapacita tábora "Tábor šití a sportovních her" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Jan Satke, tel. 776 116 899

adresa místa konání: Centrum J.A. Komenského, Rebcova 557, 334 01 Přeštice

 

LETOPISY NARNIE: STŘÍBRNÁ ŽIDLE - 25.7. - 29.7. 2022 (6 - 15 LET) 900 KČ/5 DNÍ            8- 16 HOD 

Anotace - Letopisy Narnie

Přihláška - Letopisy Narnie

Přihláška - Letopisy Narnie.pdf

VS: 2208

Kapacita tábora "Letopisy Narnie" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Kryštof Veselovský, tel. 604 415 559

adresa místa konání: Centrum J.A. Komenského, Rebcova 557, 334 01 Přeštice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANIMAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - 8.8. - 12.8. 2022 (8 - 15 LET) 1100 KČ/5 DNÍ                                   8 - 16 HOD

Anotace - Animační soustředění

Přihláška - Animační soustředění

Přihláška - Animační soustředění.pdf

VS: 2214

kontaktní osoba místa: Mgr. Martina Naxerová, tel. 721 759 772

adresa místa konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÝNIŠTĚ

LÉTO V PŘÍRODĚ - 11.7. - 15.7. 2022 (6 - 15 LET) 1000 KČ/5 DNÍ                                         8 - 16 HOD

Anotace - Léto v přírodě

Přihláška - Léto v přírodě

Přihláška - Léto v přírodě.pdf

VS: 2203

Kapacita tábora "Léto v přírodě" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Mgr. Liběna Doležalová, tel. 723 047 594

adresa místa konání: Týniště 1, 334 01 Přeštice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEZDICE

LETEM SVĚTEM - 1.8. - 5.8. 2022 (6 - 15 LET) 1200 KČ/5 DNÍ                                                     8 - 16 HOD

Anotace - Letem světem

Přihláška - Letem světem

Přihláška - Letem světem.pdf

VS: 2212

Kapacita tábora "Letem světem" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Ing. Hana Bouchnerová, tel. 728 168 248,

adresa místa konání: Nezdice (OÚ) Nezdice 46, 334 01 Přeštice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORNATICE

TURISTIKA - 11.7. - 15.7. 2022 (4 - 15 LET) 1300 KČ/5 DNÍ                                                    8 - 16 HOD

Anotace - Turistika

Přihláška - Turistika

Přihláška - Turistika.pdf

VS: 2204

Kapacita tábora "Turistika" je naplněna!

 

TURISTIKA II - 15.8. - 19.8. 2022 (4 - 15 LET) 1300 KČ/5 DNÍ                                                 8 - 16 HOD

Anotace - Turistika II

Přihláška - Turistika II

Přihláška - Turistika II.pdf

VS: 2216

Kapacita tábora "Turistika II" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel. 777 983 867

adresa místa konání: KD Kornatice, Kornatice 69, 338 43 Mirošov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOVICE

TÝDEN S KOŇMI - ZAČÁTEČNÍCI - 18.7. - 22.7. 2022 (8 - 15 LET) 900 KČ/5 DNÍ                     8 - 16 HOD

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi - začátečníci

Přihláška - Týden s koňmi - začátečníci.pdf

VS: 2206

Kapacita tábora "Týden s koňmi - začátečníci" je naplněna!

 

TÝDEN S KOŇMI - POKROČILí - 1.8. - 5.8. 2022 (8 - 15 LET) 900 KČ/5 DNÍ                              8 - 16 HOD

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi - pokročilí

Přihláška - Týden s koňmi - pokročilí.pdf

VS: 2211

 

TÝDEN S KOŇMI - POKROČILí II - 22.8. - 26.8. 2022 (8 - 15 LET) 900 KČ/5 DNÍ                      8 - 16 HOD 

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi - pokročilí II

Přihláška - Týden s koňmi - pokročilí II.pdf

VS: 2217

kontaktní osoba místa: Vladimíra Davídková, tel. 607 654 639, e-mail: jkuslavan@seznam.cz

adresa místa konání: Americká 50, 336 01 Blovice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽÁKAVA

KOUZLO KERAMIKY - 25.7. - 29.7. 2022 (6 - 15 LET) 1200 KČ/5 DNÍ                                          8 - 16 HOD

Anotace - Kouzlo keramiky

Přihláška - Kouzlo keramiky

Přihláška - Kouzlo keramiky.pdf

VS: 2207

kontaktní osoba místa: Lucie Medová, tel. 773 913 305

adresa místa konání: Žákava 67, 332 04 Nezvěstice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEČ

SVĚTEM POVOLÁNÍ - 25.7. - 29.7. 2022 (4 - 11 LET) 1000 KČ/5 DNÍ                                          8 - 15 HOD  

Anotace - Světem povolání

Přihláška - Světem povolání

Přihláška - Světem povolání.pdf

VS: 2210

Kapacita tábora "Světem povolání" je naplněna!

kontaktní osoba místa: Ing. Jana Sirová, tel. 602 121 911

adresa místa konání: Seč 8, 336 01 Blovice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní kontaktní osoba projektu (organizace příměstských táborů, příjem přihlášek, potvrzní, volná kapacita):

Ing. Hana Bouchnerová, manažer MAS a koordinátor projektu Příměstské tábory na území MAS Aktivios - II

tel. 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

logo opz