Obsah

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2023-2026

 

Logo EU

MAS Aktivios, z.s. startuje nový tříletý projekt Komunitní venkovské příměstské tábory na území MAS Aktivios, reg. číslo projektu  CZ.03.02.01/00/22_008/0000968 podpořený z Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci výzvy Podpora komunitně vedeného místního rozvoje - realizace Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios (číslo výzvy: 03_22_008). 

Cílem projektu je pomoci rodičům sladit jejich profesní a rodinný život a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se komunitní venkovské tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času.

 

Komunitní venkomapa území vské tábory jsou určené pro děti ve věku 3 - 15 let, které žijí na území MAS Aktivios. V případě, že adresa bydliště dítěte není na území působnosti MAS Aktivios, zdůvodněte prosím vazbu dítěte k území MAS (např. zapsání v MŠ či ZŠ na území MAS, zaměstnání na území MAS, případně zde vlastníte nemovitost). Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti.    

 

Přehled příměstských táborů 2023  Vážení rodiče,                                                                                                                                                                                 pro letošní rok jsme pro vás opět připravili řadu příměstských táborů rozmístěných po celém území naší místní akční  skupiny - na Přešticku,  Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku. Většina příměstských táborů z předchozích let se velmi osvědčila, proto v nich budeme pokračovat i nadále a doufáme, že si z naší pestré nabídky opět vyberete. Připraveno máme následujících 23 pětidenních běhů, které v roce 2023 poběží v Blovicích, v Dolní Lukavici,  v Kornaticích, v Lužanech, v Nebílovech-Prusinech, v Přešticích, v Seči, v Týništi, v Žákavě. Tábory jsou svým zaměřením, místem i časem konání velmi pestré, aby si každý mohl vybrat podle svého gusta. Máme tak tábory zaměřené pro milovníky koní, přírody, turistiky, keramiky, šití, sportu, pro snílky i badatele.                              

Vyplněnou a podepsanou přihlášku  nám zašlete co nejdříve mailem na info@mas-aktivios.cz (nejpozději do 14.6.2023).                            Po kontrole údajů obdržíte pokyn k platbě - převodem (na email vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol a do poznámky u platby prosím uveďte jméno dítěte).

Pozor, kapacita je omezená!  V případě naplnění kapacity vás budeme obratem informovat.

V ceně tábora je  zahrnuto pojištění dítěte, strava a pitný režim po celý den, v případě výletů také vstupy a ceny jízdného.  

 

Při nástupu dítěte na tábor odevzdávají rodiče 

originál přihlášky, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a dále vyplněné a podepsané dokumenty = Smlouva o poskytování služby s MAS Aktivios, z.s., Prohlášení o bezinfekčnosti a Monitorovací list podpořené osoby - tyto dokumenty budou rodičům zaslány na email včas před zahájením táborů.

 

V  případě dotazů spojených s organizací táborů (přihlášky, naplnění kapacity jednotlivých běhů) prosím volejte Ing. Haně Bouchnerové na  tel. 728 168 248 nebo pište na e-mail: info@mas-aktivios.cz. Pokud máte dotazy k programu či organizaci konkrétního tábora, obracejte se prosím na kontaktní osoby uvedené níže u jednotlivých táborů. 

 

STORNOPOPLATKY
Fotogalerie z táborů 2023

PŘEHLED PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V ROCE 2023 

10.7. – 14.7. 2023

 

TÝNIŠTĚ - LÉTO V PŘÍRODĚ (6 - 15 let) 1400 Kč / 5 dní                                        7,30 - 16,30 hod

Anotace - Léto v přírodě

Přihláška - Léto v přírodě

kontaktní osoba: Mgr. Liběna Doležalová, tel. 723 047 594

místo konání: EC Babočka, Týniště 1

Fotogalerie zde

 

PRUSINY U NEBÍLOV - JUMANJI (6 - 12 let) 1000 Kč / 5 dní                                  7,30 - 16,30 hod

Anotace - Jumanji

Přihláška - Jumanji

kontaktní osoba: Mgr. Lenka Prunerová, tel 737 406 888

místo konání: Stará škola Prusiny u Nebílov

 

PŘEŠTICE - TYKEJME SI S ANGLIČTINOU (4 - 15 let) 1000 Kč / 5 dní                   7,30 - 16,30 hod

Anotace - Tykejme si s angličtinou

Přihláška - Tykejme si s angličtinou

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311

Fotogalerie zde

 

PŘEŠTICE - LARPOVÝ TÁBOR PÁN PRSTENŮ (8 - 15 let)

                                                       A ŠICÍ TÁBOR (10 - 15 let)  1200 Kč / 5 dní                 7,30 - 16,30 hod

Anotace - LARPový a šicí tábor

Přihláška - LARPový a šicí tábor  

kontaktní osoba: Mgr. Jan Satke, tel. 776 116 899

místo konání: Centrum J.A. Komenského, Rebcova 557

Kapacita tábora "LARPový tábor Pán prstenů a šicí tábor" je již naplněna!

 

LUŽANY - TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ONO I (3 - 12 let) 1200 Kč / 5 dní                      7,00 - 16,00 hod

Anotace - Ten dělá to a ten zas ono 

Přihláška - Ten dělá to a ten zas ono I

Fotogalerie zde

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: KD Lužany 38

Kapacita tábora "Ten dělá to a ten zas ono I" je již naplněna!

 

KORNATICE - TURISTIKA I (4 - 15 let) 1800 Kč / 5 dní                                                 7,30 - 16,30 hod

Anotace - Turistika

Přihláška - Turistika I

kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel. 777 983 867

místo konání: KD Kornatice 69

Fotogalerie zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.7. – 21.7. 2023

 

DOLNÍ LUKAVICE - TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ONO II (3 - 12 let) 1200 Kč / 5 dní          7,00 - 16,00 hod

Anotace - Ten dělá to a ten zas ono

Přihláška - Ten dělá to a ten zas ono II     

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: Dolní Lukavice 142

Kapacita tábora "Ten dělá to a ten zas ono II" je již naplněna!

 

KORNATICE - TURISTIKA II (4 - 15 let) 1800 Kč / 5 dní                                                      7,30 - 16,30 hod

Anotace - Turistika

Přihláška - Turistika II

kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel. 777 983 867

místo konání: KD Kornatice 69

Fotogalerie zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.7. – 28.7. 2023

 

BLOVICE - MÍSTO, KDE ŽIJEME (6 - 12 let) 1200 Kč / 5 dní                                              7,00 - 16,00 hod

Anotace - Místo, kde žijeme

Přihláška - Místo, kde žijeme

kontaktní osoba: Ing. Jana Sirová, tel. 602 121 911

místo konání: Hotel Panský dům, Masarykovo nám. 22

 

SEČ - TÁBORNÍCI (5 - 12 let) 1200 Kč / 5 dní                                                                       7,00 - 16,00 hod

Anotace - Táborníci

Přihláška - Táborníci

kontaktní osoba: Ing. Jana Sirová, tel. 602 121 911

místo konání: KD Seč 8

Kapacita tábora "Táborníci" je již naplněna!

 

PŘEŠTICE - POHYBEM KE ZDRAVÍ I, II (4 - 15 let) 1000 Kč / 5  dní                                    7,30 - 16,30 hod

Anotace - Pohybem ke zdraví

Přihláška - Pohybem ke zdraví

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311

Kapacita tábora "Pohybem ke zdraví I, II" je již naplněna!

 

PŘEŠTICE - LETOPISY NARNIE: KŮŇ A JEHO CHLAPEC (6 -15 let) 1000 Kč / 5 dní         7,30 - 16,30 hod

Anotace - Letopisy Narnie

Přihláška - Letopisy Narnie

kontaktní osoba: Mgr. Jan Satke, tel. 776 116 899

místo konání: Centrum J.A. Komenského, Rebcova 557

Kapacita tábora "Letopisy Narnie: Kůň a jeho chlapec" je již naplněna!

 

ŽÁKAVA - TAJEMSTVÍ KERAMIKY (5 - 15 let) 2000 Kč / 5 dní                                            7,30 - 16,30 hod

Anotace - Tajemství keramiky

Přihláška - Tajemství keramiky

kontaktní osoba: Lucie Medová, tel. 773 913 305

místo konání: Žákava 67

 

BLOVICE - TÝDEN S KOŇMI - ZAČÁTEČNÍCI (8 - 15 let)  2200 Kč / 5 dní                          7,30 - 16,30 hod

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi, začátečníci

kontaktní osoba: Vladimíra Davídková, tel. 607 654 639

místo konání: Jezdecký klub Úslavan, Americká 50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.7. – 4.8. 2023

 

KORNATICE - TURISTIKA III (4 - 15 let) 1800 Kč / 5 dní                                                         7,30 - 16,30 hod

Anotace - Turistika

Přihláška - Turistika III

kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel. 777 983 867

místo konání: KD Kornatice 69

 

DOLNÍ LUKAVICE - TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ONO III (3 - 12 let) 1200 Kč / 5 dní               7,00 - 16,00 hod

Anotace - Ten dělá to a ten zas ono

Přihláška - Ten dělá to a ten zas ono III

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: Dolní Lukavice 142

Kapacita tábora "Ten dělá to a ten zas ono III" je již naplněna!

 

PŘEŠTICE - ANIMAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (8 - 15 let)  1300 Kč / 5 dní                                        7,30 - 16,30 hod

Anotace - Animační soustředění

Přihláška - Animační soustředění

kontaktní osoba: Mgr. Martina Naxerová, tel. 721 759 772

místo konání: KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311

Kapacita tábora "Animační soustředění" je již naplněna!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.8. – 11.8. 2023

 

LUŽANY - TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ONO IV (3 - 12 let) 1200 Kč / 5 dní                                7,00 - 16,00 hod

Anotace - Ten dělá to a ten zas ono

Přihláška - Ten dělá to a ten zas ono IV

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: KD Lužany 38

Kapacita tábora "Ten dělá to a ten zas ono IV" je již naplněna!

 

PŘEŠTICE - CESTUJEME PO FILMOVÉM SVĚTĚ (4 - 15 let) 1000 Kč / 5 dní                           7,30 - 16,30 hod

Anotace - Cestujeme po filmovém světě

Přihláška - Cestujeme po filmovém světě

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311

Kapacita tábora "Cestujeme po filmovém světě" je již naplněna!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.8. – 18.8. 2023

 

PRUSINY U NEBÍLOV - ZÁZRAKY PŘÍRODY (6 - 12 let) 1000 Kč / 5 dní                                  7,30 - 16,30 hod

Anotace - Zázraky přírody

Přihláška - Zázraky přírody

kontaktní osoba: Mgr. Lenka Prunerová, tel 737 406 888

místo konání: Stará škola Prusiny u Nebílov

 

BLOVICE - TÝDEN S KOŇMI - POKROČILÍ (8 - 15 let) 2200 Kč / 5 dní                                     7,30 - 16,30 hod

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi, pokročilí

kontaktní osoba: Vladimíra Davídková, tel. 607 654 639

místo konání: Jezdecký klub Úslavan, Americká 50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.8. – 25.8. 2023

 

PŘEŠTICE - BAREVNÝ TÝDEN (4 - 15 let) 1000 Kč / 5 dní                                                        7,30 - 16,30 hod

Anotace - Barevný týden

Přihláška - Barevný týden

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní kontaktní osoba (organizace komunitních venkovských příměstských táborů, příjem přihlášek, volná kapacita):

Ing. Hana Bouchnerová, manažer MAS a koordinátor projektu Realizace akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios

tel. 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz