Obsah

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2023-2026

 

Logo EU

 

MAS Aktivios, z.s. pokračuje v tříletém projektu Komunitní venkovské příměstské tábory na území MAS Aktivios, reg. číslo projektu  CZ.03.02.01/00/22_008/0000968 podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci výzvy Podpora komunitně vedeného místního rozvoje - realizace Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios (číslo výzvy: 03_22_008). 

Cílem projektu je pomoci rodičům sladit jejich profesní a rodinný život a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se komunitní venkovské tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času.

mapa území Komunitní venkovské tábory jsou určené pro děti ve věku 3 - 15 let, které žijí na území MAS Aktivios. V případě, že adresa bydliště dítěte není na území působnosti MAS Aktivios, zdůvodněte prosím vazbu dítěte k území MAS (např. zapsání v MŠ či ZŠ na území MAS,  zaměstnání na území MAS, případně zde vlastníte nemovitost). Pro doplnění kapacit bude možné zahrnout i další děti.  

 

Vážení rodiče, 

Plakátekpro letošní rok jsme pro vás opět připravili řadu příměstských táborů rozmístěných po celém území naší místní akční skupiny - na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku. Letos se uskuteční celkem 25 běhů těchto táborů. Během jarních prázdnin (19.2. - 23.2.2024) proběhne v Přešticích tábor s názvem Čarovná kuchyně a na letní prázdniny je připraveno dalších 24 běhů. Tábory pokryjí téměř celé prázdniny - od 1. července do 23. srpna 2024. Letní tábory poběží v Blovicích, Dolní Lukavici, Kornaticích, Lužanech, Nebílovech-Prusinech, Přešticích, Starém Plzenci a Týništi. Tábory jsou svým zaměřením, místem i časem konání velmi pestré, aby si každý mohl vybrat podle svého gusta.

Plakátek ke stažení v PDF zde  

Plakátek ke stažení v JPG zde 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám zašlete co nejdříve emailem na info@mas-aktivios.cz. Po kontrole údajů obdržíte pokyn k platbě (na email vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol a do poznámky u platby prosím uveďte jméno dítěte).

Pozor, kapacita je omezená! V případě naplnění kapacity vás budeme obratem informovat.

V ceně tábora je zahrnuto pojištění dítěte, strava a pitný režim po celý den, v případě výletů také vstupy a ceny jízdného.

 

Při nástupu dítěte na tábor odevzdávají rodiče 

originál přihlášky, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a dále vyplněné a podepsané dokumenty:  Smlouva o poskytování služby s MAS Aktivios, z.s., Prohlášení o bezinfekčnosti a Monitorovací list podpořené osoby - tyto dokumenty budou rodičům zaslány na email včas před zahájením táborů.

V  případě dotazů spojených s organizací táborů (přihlášky, naplnění kapacity jednotlivých běhů apod.) prosím volejte Ing. Haně Bouchnerové na  tel. 728 168 248 nebo pište na e-mail: info@mas-aktivios.cz. Pokud máte dotazy k programu či vyzvedávání dětí apod., obracejte se prosím na kontaktní osoby uvedené níže u jednotlivých táborů. 

 

PŘEHLED PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ - LÉTO 2024

1.7. – 4.7. 2024 

 

ELIÁŠ A ELÍŠA - PŘEŠTICE                                                                                                      

věk dětí: 6 - 11 let

cena: 1 000 Kč / 4 dny

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Eliáš a Elíša

Přihláška - Eliáš a Elíša

kontaktní osoba: Kryštof Veselovský, tel. 604 415 559

místo konání: Centrum J.A. Komenského, Rebcova 557, 334 01 Přeštice

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

8.7. – 12.7. 2024

 

LÉTO V PŘÍRODĚ - TÝNIŠTĚ                                   -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ    

věk dětí: 6 - 15 let

cena: 1 400 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod

Anotace - Léto v přírodě

Přihláška - Léto v přírodě

kontaktní osoba: Mgr. Liběna Doležalová, tel. 723 047 594

místo konání: EC Babočka, Týniště1, 334 01 Přeštice 

 

LARPOVÝ TÁBOR PÁN PRSTENŮ A KREATIVNÍ TÁBOR - PŘEŠTICE                            

věk dětí: 8 - 15 let larpový tábor, 10 - 15 let kreativní tábor

cena: 1 300 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Larpový a kreativní tábor                                                                                       

Přihláška - Larpový a kreativní tábor 

kontaktní osoba: Kryštof Veselovský, tel. 604 415 559

místo konání: Centrum J.A. Komenského,  Rebcova 557, 334 01 Přeštice

 

CESTA DO SVĚTA ČAR A KOUZEL - PRUSINY U NEBÍLOV                                                   

věk dětí: 6 - 10 let, mladší děti po dohodě

cena: 1 200 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod

Anotace - Cesta do světa čar a kouzel 

Přihláška - Cesta do světa čar a kouzel 

kontaktní osoba: Ing. Jana Pohlová, tel. 608 440 557

místo konání: Stará škola Prusiny u Nebílov, Nebílovy 37, 334 02 Nebílovy 

 

TYKEJME SI S ANGLIČTINOU - PŘEŠTICE                            -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                                          

věk dětí: 4 - 15 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod

Anotace - Tykejme si s angličtinou 

Přihláška - Tykejme si s angličtinou 

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15.7. – 19.7. 2024

 

CESTA DO POHÁDKOVÉ ŘÍŠE - LUŽANY                      -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                                 

věk dětí: 4 - 12 let

cena: 1 300 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:00 - 16:00 hod

Anotace - Cesta do pohádkové říše

Přihláška - Cesta do pohádkové říše

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: KD Lužany, Lužany 38, 334 54 Lužany  

 

CESTA KOLEM SVĚTA - STARÝ PLZENEC                   -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                 

věk dětí: 4 - 11 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod

Anotace - Cesta kolem světa

Přihláška - Cesta kolem světa

kontaktní osoba: Kateřina Pokorná, tel. 778 139 217

místo konání: Raisova 96, 332 02 Starý Plzenec

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                          22.7. – 26.7. 2024

 

LETOPISY NARNIE: ČARODĚJŮV SYNOVEC - PŘEŠTICE                       -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ  

věk dětí: 6 - 15 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod

Anotace - Letopisy Narnie

Přihláška - Letopisy Narnie

kontaktní osoba: Kryštof Veselovský, tel. 604 415 559

místo konání: Centrum J.A. Komenského, Rebcova 557, 334 01 Přeštice

 

POHYBEM KE ZDRAVÍ I, II - PŘEŠTICE                                     -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                             

věk dětí: 4 - 15 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod

Anotace - Pohybem ke zdraví

Přihláška - Pohybem ke zdraví

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarovo nám. 311, 334 01 Přeštice 

 

KOUZLA A ČÁRY - DOLNÍ LUKAVICE                                  -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                           

věk dětí: 4 - 12 let

cena: 1 300 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:00 -16:00 hod 

Anotace - Kouzla a čáry

Přihláška - Kouzla a čáry

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: Dolní Lukavice 142, 334 44 Dolní Lukavice 

 

TURISTIKA - KORNATICE                                                            -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                    

věk dětí: 4 - 15 let

cena: 1 800 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Turistika

Přihláška - Turistika

kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel. 777 983 867

místo konání: KD Kornatice, Kornatice 69, 338 43 Mirošov  

 

LETEM SPORTOVNÍM SVĚTEM - BLOVICE                          -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                    

věk dětí: 6 - 14 let

cena: 1 500 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod  

Anotace - Letem sportovním světem

Přihláška - Letem sportovním světem

kontaktní osoba: Ing. Jana Sirová, tel. 602 121 911

místo konání: TJ Sokol Blovice, Tyršova 270, 336 01 Blovice 

 

TÝDEN S KOŇMI - ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ - BLOVICE                               

věk dětí: 8 - 15 let (minimálně po ukončení 2. třídy ZŠ)

cena: 2 500 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi

kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Davídková, tel. 607 654 639

místo konání: Americká 50, 336 01 Blovice

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

29.7. – 2.8. 2024

 

TURISTIKA - KORNATICE                                                 -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                       

věk dětí: 4 - 15 let

cena: 1 800 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Turistika

Přihláška - Turistika

kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel. 777 983 867

místo konání: KD Kornatice, Kornatice 69, 338 43 Mirošov 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 5.8. – 9.8. 2024

 

DRACI A BÁJNÁ ZVÍŘATA - DOLNÍ LUKAVICE                           -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                          

věk dětí: 4 - 12 let

cena: 1 300 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:00 - 16:00 hod 

Anotace - Draci a bájná zvířata

Přihláška - Draci a bájná zvířata

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: Dolní Lukavice 142, 334 44 Dolní Lukavice  

 

CESTUJEME PO FILMOVÉM SVĚTĚ - PŘEŠTICE                            -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ           

věk dětí: 4 - 15 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod  

Anotace - Cestujeme po filmovém světě

Přihláška - Cestujeme po filmovém světě

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

12.8. – 16.8. 2024

 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA - PRUSINY U NEBÍLOV                           -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                           

věk dětí: 6 - 10 let (mladší děti po domluvě)

cena: 1 200 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod  

Anotace - Fantastická zvířata

Přihláška - Fantastická zvířata

kontaktní osoba: Ing. Jana Pohlová, tel. 608 440 557

místo konání: Stará škola Prusiny u Nebílov, Nebílovy 37, 334 02 Nebílovy

 

CESTA DO POHÁDKOVÉ ŘÍŠE - LUŽANY                      -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                                  

věk dětí: 4 - 12 let

cena: 1 300 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:00 - 16:00 hod  

Anotace - Cesta do pohádkové říše

Přihláška - Cesta do pohádkové říše

kontaktní osoba: Václava Koukolíková, tel. 721 331 277

místo konání: KD Lužany, Lužany 38, 334 54 Lužany 

 

TÝDEN S KOŇMI - POKROČILÍ - BLOVICE                                                                

věk dětí: 8 - 15 let (minimálně po ukončení 2. třídy ZŠ)

cena: 2 500 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Týden s koňmi

Přihláška - Týden s koňmi - pokročilí

kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Davídková, tel. 607 654 639

místo konání: Americká 50, 336 01 Blovice

 

CESTA KOLEM SVĚTA - STARÝ PLZENEC                        -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                             

věk dětí: 4 - 11 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod  

Anotace - Cesta kolem světa

Přihláška - Cesta kolem světa

kontaktní osoba: Kateřina Pokorná, tel. 778 139 217

místo konání: Raisova 96, 332 02 Starý Plzenec

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.8. – 23.8. 2024

 

ROZTANČENÉ LÉTO - BLOVICE                                                                                   

věk dětí: 9 - 15 let

cena: 1 600 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod  

Anotace - Roztančené léto

Přihláška - Roztančené léto

kontaktní osoba: Ing. Jana Sirová, tel. 602 121 911

místo konání: Blovice, 336 01 Blovice 

 

STEP TI ZRYCHLÍ TEP! - BLOVICE                                                                              

věk dětí: 9 - 15 let

cena: 1 600 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30 - 16:30 hod 

Anotace - Step ti zrychlí tep

Přihláška - Step ti zrychlí tep

kontaktní osoba: Ing. Jana Sirová, tel. 602 121 911

místo konání: TJ Sokol Blovice, Tyršova 270, 336 01 Blovice  

 

BAREVNÝ TÝDEN - PŘEŠTICE                                           -  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNÁ                                       

věk dětí: 4 - 15 let

cena: 1 000 Kč / 5 dní

čas tábora: 7:30-16:30 hod 

Anotace - Barevný týden

Přihláška - Barevný týden

kontaktní osoba: Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343

místo konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice 


Přehled všech táborů léto 2024 zde  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na jaro 2024 připravila MAS Aktivios, z.s. o jarních prázdninách  komunitní venkovský tábor s názvem: 

 

Čarovná kuchyně - 19.2.  -  23.2. 2024   -  již plně obsazeno

Formou zábavných aktivit si děti osvojí zdravé návyky. Děti se zapojí do přípravy zdravé svačiny či míchaných fresh nápojů. Budou připraveny motivační hry a soutěže, různé sportovní hry. Součástí tábora bude výlet „do neznáma“.

určeno pro děti  od 6  do 15 let

 od  7,30  -  16,30 hod  v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice   

Přihláška ke stažení zde 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám zašlete co nejdříve mailem na info@mas-aktivios.cz (nejpozději do 5.2.2024).                            Po kontrole údajů obdržíte pokyn k platbě - převodem (na email vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol a do poznámky u platby prosím uveďte jméno dítěte).

Cena je 1000 Kč za jedno dítě. V ceně tábora je  zahrnuto pojištění dítěte, strava a pitný režim po celý den, v případě výletů také vstupy a ceny jízdného.  

 

Při nástupu dítěte na tábor odevzdávají rodiče:

Originál přihlášky, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a dále vyplněné a podepsané dokumenty = Smlouva o poskytování služby s MAS Aktivios, z.s., Prohlášení o bezinfekčnosti a Monitorovací list podpořené osoby - tyto dokumenty budou rodičům zaslány na email včas před zahájením tábora.

V  případě dotazů spojených s organizací táborů (přihlášky, naplnění kapacity jednotlivých běhů) prosím volejte Ing. Haně Bouchnerové na  tel. 728 168 248 nebo pište na e-mail: info@mas-aktivios.cz. Pokud máte dotazy k programu či organizaci konkrétního tábora, obracejte se prosím na Mgr. Martinu Míškovou, tel. 723 831 343, e-mail: mmiskova@volny.cz