Obsah

logo MMR

 

 

Provozní výdaje kanceláře MAS Aktivios, z.s. jsou finančně podpořeny z projektu MAS - MAS Aktivios, z.s. - 1. reg. číslo projektu:  CZ.07.02.01/00/22_003/0000113

 

Strategie CLLD 2021+

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios 2021+ 

(Community–led local-development strategy, zkráceně SCLLD)

CLLD_16_01_118

 

MAS Aktivios, z.s. ( původně Občanské sdružení Aktivios) je nezisková organizace, která byla založena v srpnu v roce 2005 z iniciativy mikroregionů Přešticko a Úslava a soukromých zemědělců z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení.

Jejími členy jsou neziskové organizace, obce, podnikatelé, církev a aktivní občané, kteří se snaží pozitivně ovlivnit dění ve svém regionu, snaží se o jeho další rozvoj. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života tohoto venkovského regionu. Naše organizace působí na území 68 převážně malých venkovských obcí o rozloze téměř 600 km2, na kterém žije více než 55 tisíc obyvatel. Je to oblast s dosud téměř průmyslem nedotčenou přírodou a bohatou historií, která se odráží v podobě řady církevních i světských památek. Na celém území působí řada neziskových organizací, spolků a sdružení, která rozšiřují bohatou kulturní a sportovní nabídku akcí. V letech 2007- 2013 MAS rozdělila téměř 53 mil. Kč mezi 153 projektů v rámci realizace Strategického plánu Leader. 

Od roku 2014 MAS mimo jiné pracovala na nové strategii území, aby získala pro své území  finanční podporu i v dalších letech. Díky naplňování nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014+ MAS podpořila  v uplynulých sedmi letech dalších téměř 150 žadatelů z řad zemědělských, nezemědělských a lesnických podnikatelů, obcí, škol a neziskových organizací, jejichž projekty přispěly ke zkvalitnění života na venkově a ke zlepšení vzhledu obcí a měst. Celková částka podpory činila cca 114 mil. Kč. Od roku 2020 probíhala příprava nového období 2021+. Výsledkem je schválení a čerpání prostředků z níže uvedených programových rámců:   

Operační program Zaměstnanost PLUS

 Z Operačního programu Zaměstnannost realizujeme od 1.6.2023 tříletý projekt  Realizace Akčního plánu pro OPZ+ MAS Aktivios  s finančním partnerem projektu je Hospic svatého Lazara v Plzni. Celková výše podpory činí  9 878 701,28 Kč.  

Dne 9. 11. 2023 Výbor spolku na svém jednání definitivně rozhodl o konečném výběru jednotlivých oblastí z IROP a SZP a finanční alokaci pro jednotlivé oblasti. Rozhodoval se na základě doporučení z předchozích jednání a také na základě zaslaných projektových záměrů potencionálních žadatelů (tedy projektů, které by bylo možno v následujících letech zrealizovat v obcích, organizacích či firmách na území MAS).

Integrovaný regionální operační program (IROP)   -  63 812 567 Kč

Podporovány  budou projekty v těchto oblastech / celková alokace na opatření

Vzdělávání / 25 mil. Kč

Veřejné prostranství / 15 mil. Kč

Kultura-památky, muzea / 9 mil. Kč

Cestovní ruch / 8,8 mil. Kč

Sociální služby / 6 mil. Kč

 

Společná zemědělská politika ( SZP) -  38 203 800 Kč 

Podporovány  budou projekty v těchto oblastech / celková alokace na opatření:    

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese / 2 mil. Kč

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků / 15,2 mil. Kč

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí / 15 mil. Kč

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině / 4 mil. Kč

Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER / 2 mil. Kč