Obsah

LogoDotace pro vás

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s. podporuje rozvoj území Přešticka, Blovicka,Staroplzenecka a Mirošovska. V rámci realizace naší Strategie CLLD 2014+ podporujeme zajímavé a smysluplné projekty ze tří hlavních zdrojů.

1. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) -  na zvýšení bezpečnosti v dopravě , na  zkvalitnění infrastruktury  do vzdělávání a na infrastrukturu pro sociální služby.

2.Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu prorodinných opatření a na  zkvalitnění sociálních a návazných služeb v území.

3. Z Programu rozvoje venkova (PRV)  na obnovu cestní sítě,  krajiny a na podporu zemědělských, lesnických i nezemědělských podnikatelů.

Díky podpoře Plzeňského kraje pak vyhlašujeme drobné granty pro spolky - letos ProSpolky 2019. Tak sledujte naše výzvy a je docela možné, že zrovna váš projekt bude podpořen.    Alokace IROP, PRV, OPZ

 

.