Obsah

Logo

1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

MAS Aktivios, z.s.,  vyhlašuje první výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu :

"MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - I"

 

INTERNÍ POSTUPY PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP PRO PŘÍJEM A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - ke stažení ZDE 

TEXT VÝZVY Č. 1 -  "MAS AKTIVIOS, Z.S. - IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - I" - ke stažení ZDE  

FORMULÁŘ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU - ke stažení zde  

Kritéria formálního hodnocení projektových záměrů přijatých v 1. výzvě IROP - KE STAŽENÍ ZDE  

Kritéria věcného hodnocení projektových záměrů - KE STAŽENÍ ZDE 

Odkaz na Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a další: zde

Na výzvu je alokováno 17 535 090,00 Kč (CZV - celkové způsobilé výdaje)

Minimální výše CZV: 350 000 Kč 

Maximální výše CZV: 8 000 000 Kč

 

Datum vyhlášení výzvy: 6. května 2024

Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 7. května 2024 od 8,00 hod.

Projektové záměry je možné předkládat  do 27. června 2024 do 12,00 hod. - podání probíhá mimo systém MS2021+ zasláním na mailovou adresu info@mas-aktivios.cz

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, a to v pátek 24. 5. 2024 od 10 hod. v kanceláři MAS Aktivios, z.s. Nutné přihlášení předem do 20.5. 2024 na info@mas-aktivios.cz

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Bouchnerová,

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248  /  email: info@mas-aktivios.cz

a

Mgr. Martina Naxerová

projektová manažerka IROP 

tel: 721 759 772 / email: info@mas-aktivios.cz