Obsah

LOgo MŠMT

Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III ve SO ORP Blovice a ve SO ORP Přeštice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAPRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Členové Řídícího výboru MAP k 30.8. 2022  (662.41 kB)

 

4. zasedání ŘV MAP III  ve středu 29. listopadu 2023 od 14:30h na MěÚ v Přešticích

Zápis z jednání zde  Typ: PDF dokument, Velikost: 925.95 kB                  Foto zde

Přílohy k zápisu: Příloha č. 1 - Pozvánka s programem Typ: PDF dokument, Velikost: 680.24 kB

                               Příloha č. 2 - PL

                               Příloha č. 3 - Prezentace MAP II Typ: PDF dokument, Velikost: 3.86 MBI

                               Příloha č. 4 - Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci v regionu ORP Blovice Typ: PDF dokument, Velikost: 9.41 MBORP Přeštice  Typ: PDF dokument, Velikost: 9.43 MB

                                                      , PAQ Research

                                Příloha č. 5 - Evaluační zpráva MAP I a II Blovicko a Přešticko Typ: PDF dokument, Velikost: 1.69 MB

 

3. zasedání ŘV MAP III  v pondělí 19. června 2023 od 14:30h na MěÚ v Blovicích

Zápis z jednání zde (1.25 MB)           Foto zde

Přílohy k zápisu: Příloha č.1 - Pozvánka (679.03 kB)

                             Příloha č. 2 - PL

                             Příloha č. 3 - Prezentace MAP III (4.15 MB)

                             Příloha č. 4 -  Prezentace Evaluace MAP (1.52 MB)

                             Příloha č. 5 - Strategický rámec MAP (3.49 MB)

                             Příloha č. 6 - Akční plány pro rok 2023, 2024, 2025 (292.75 kB)

 

2. zasedání ŘV MAP III  ve středu 7. prosince 2022 od 13,30 hod. v KKC Přeštice - malý sál

Zápis z jednání zde (821.56 kB)  Foto zde

Přílohy k zápisu zde: Pozvánka (690.28 kB)

                                     Příloha č.2 Prezenční listina

                                     Příloha č.3 Prezentace MAP III (18.31 MB)

                                     Příloha č.4 Harmonogram evaluace (133.97 kB)

 

Hlasování per rollam k 31.10. 2022 - zápis zde, přílohy: Strategický rámec - vize, priority a cíle  + Strategický rámec - investiční priority

1. zasedání ŘV MAP III  v úterý 30. srpna 2022 od 14,00 hod. v Přešticícíh

Zápis z jednání zde: (260.5 kB)    Foto zde

Přílohy k zápisu zde: Pozvánka s programem (678.63 kB)

                                     Prezenční listina

                                     Prezentace MAP III (4.83 MB)

                                     Statut ŘV MAP (73.12 kB)

                                     Jednací řád ŘV MAP (68.85 kB)

                                    Organizační struktura MAP III (159.69 kB)

                                    Komunikační plán MAP III (69.18 kB)