Obsah

Logo MAPIV

 

 

Zde jsou zveřejňované dokumenty a materiály zpracované v rámci projektu MAP IV. Všechny materiály jsou veřejné a je možné je připomínkovat kdykoli v průběhu projektu. Vaše připomínky či komentáře zasílejte na e-mail info@mas-aktivios.cz. Případné dotazy jsou možné na tel. 721 759 772.

Připomínky budou projednány a v případě schválení Řídícím výborem zapracovány při nejbližší aktualizaci dokumentů. O způsobu vypořádání Vaší připomínky či komentáře budete informováni. 

 

Do 24. února 2024 můžete zasílat karty projektů pro zařazení do Strategického rámce - investiční priority.