Obsah

logo MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III BlovicKO a PřešticKO

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022986

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III Blovicko a Přešticko pro  SO ORP Blovice a SO ORP Přeštice (MAP III)

navazuje na předchozí projekty MAP, které byly realizovány v SO ORP Blovice a Přeštice v období červen 2016 – květen 2022.

Projekt je, stejně jako v předchozích letech, realizován místní akční skupinou MAS Aktivios, z.s. Trvat bude 1,5 roku, a to od června 2022 do listopadu 2023.

Projekt MAP III. je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti  předškolního a základního vzdělávání a základního a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je pokračovat v aktivitách Partnerství MAP ORP Blovice a Přeštice, aktualizovat společný Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé území včetně Strategického rámce MAP a jednotlivých akčních plánů, realizovat setkávání pracovních skupin na klíčová témata a dále prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání v území Přešticka a Blovicka. Významnou část projektu také tvoří evaluace procesu místního akčního plánování ve vzdělávání.

 

Kontakty:

Hlavní manažer projektu MAP III.

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772,

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Metodik projektu:

Pavla Dusíková Jindrová, M.Sc.

tel. 602 728 605

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAP III