Obsah

7.3. 2019 Seminář pro žadatele k 2. výzvě PRV

Seminář k 2. výzvě MAS Aktivios v souladu s Programovým rámcem Programu rozvoje venkova SCLLD