Obsah

 
Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios,z.s. 

 

 

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios na období 2021-2027 probíhala, stejně jako v případě předchozích strategických dokumentů, v úzké kooperaci s jednotlivými obcemi, podnikatelskými subjekty, NNO i veřejností. První aktivitou, jejímž cílem bylo mapování problémů a potřeb obyvatel obcí MAS, bylo anketní šetření s názvem „Moje obec – místo, kde žiju“. Anketního šetření, které probíhalo od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, se zúčastnilo 730 respondentů. 

 

ANKETA   

Moje obec - místo, kde žiju  

ANKETA K VYPLNĚNÍ ZDE: HTTPS://WWW.SURVIO.COM/SURVEY/D/X9Q/MAS 
SBĚR DOTAZNÍKŮ BYL KE DNI 6.4. 2021 UKONČEN. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE PODÍLELI NA JEJÍM VYPLNĚNÍ ZA SPOLUPRÁCI. VÝSLEDEK ANKETY ZDE (237.56 kB)

 

Jak se vám žije ve vaší obci? Co se vám tu líbí a co naopak postrádáte? 

Vyjádřete prosím svůj názor prostřednictvím této ankety, jejímž cílem je zjistit, jak se žije lidem na Blovicku, Přešticku, Mirošovsku a Staroplzenecku. Anketu můžete anonymně vyplnit do 31.3. 2021.

Komu je anketa určena?  Anketa je určena obyvatelům z obcí okolí měst Blovice, Přeštice, Mirošov a Starý Plzenec.

MAS Aktivios, z.s. je nezisková organizace, která působí v 68 obcích a městech na Blovicku, Přešticku, Mirošovsku a Staroplzenecku již od roku 2005. Usiluje o další rozvoj tohoto venkovského regionu a snaží se zlepšit kvalitu života lidí, kteří zde žijí. Za dobu své existence finančně podpořila částkou přes 140 mil. Kč více než 230 smysluplných projektů obcí, neziskových organizací, zemědělských i nezemědělských podnikatelů. Aby získala další finanční prostředky z Evropských fondů i pro následující sedmileté období, musí připravit strategický dokument, který mapuje aktuální potřeby a problémy daného území, a na kterém se vyplněním dotazníku můžete podílet i Vy.

Děkujeme za váš názor a za spolupráci.

Ing. Petr Brandl, předseda výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a Ing. Hana Bouchnerová, manažerka MAS Aktivios, z.s., telefon: 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz, Nezdice 46, 334 01 Přeštice.