Obsah

 
Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios,z.s. 

 

 

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios na období 2021-2027 probíhala, stejně jako v případě předchozích strategických dokumentů, v úzké kooperaci s jednotlivými obcemi, podnikatelskými subjekty, NNO i veřejností.  Vzhledem k epidemiologické situaci nemohly proběhnout individuální rozhovory se starosty a zástupci podnikatelů a NNO. Tyto rozhovory nahradilo dotazníkové šetření a telefonické rozhovory.

Dotazník pro obce zde (627 kB)

Dotazník pro NNO zde (592 kB)

Dotazník pro podnikatele zde (584.5 kB)