Obsah

  MAS - Dokumenty 

 

Členská přihláška

 

Členské příspěvky na rok 2022

 

 

Dobrovolníci, nepodnikající fyzické osoby

   200,-

Nestátní nezisková organizace - spolky

   500,-

Drobní soukromí zemědělci i nezemědělci - OSVČ

1 000,-

Zemědělské podniky

2 000,-

Nezemědělské podniky

2 000,-

Obce

2 000,-

Svazky obcí

20 000,-