Obsah

logo OPZ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Prosíme o trpělivost, TERMÍNY TÁBORŮ A PŘIHLÁŠKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA, dĚKUJEME.

 

Přehled přím. táborů 2018-2019 Tříletý projekt společnosti  MAS Aktivios, z.s. Příměstské tábory na území MAS Aktivios, registrační číslo            CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009350, podpořený z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času. Podrobnější informace  o průběhů celého projektu se dozvíte ve všech  našich Zpravodajích postupně od 1/2018  také  v tiskové zprávě zde.   

 

Přehled táborů 2018-2019  

 

Vážení a milí rodiče,

také pro letošní rok  jsme pro vás a vaše děti připravili řadu příměstských táborů rozmístěných po celém území naší místní akční skupiny MAS Aktivios ( na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku). Většina přím. táborů z loňska se velmi osvědčila, proto v nich budeme pokračovat i letos, ale nabídku jsme ještě rozšířili, tak doufáme, že si určitě vyberete i letos. Pro letošní rok již máme připraveno  následujících 16 pětidenních běhů

Tábory jsou svým zaměřením, místem i časem konání velmi pestré, aby si rodiče  i děti  mohli vybrat čas a náplň, která je zajímá. Máme tak tábory zaměřené pro milovníky koní, přírody, turistiky, keramiky, sportu, pro snílky i badatele. 

Zde kromě celkového přehledu naleznete také letáčky k jednotlivým táborům a přihlášky, na kterých jsou uvedeny i konkrétní kontakty na osoby pro každý jednotlivý tábor. Prosím přihlášku si nejprve stáhněte do počítače, aby vám šla vytisknout a pak  vyplněnou přihlášku a podepsanou přihlášku oběma rodiči spolu s potvrzením o pracovně právním vztahu ( buď formulář A nebo B nebo C)  odevzdají osobně nebo zašlou mailem či poštou na uvedený kontakt. Platbu prosím proveďte až po kontrole přihlášky a potvrzení. Bankovní spojení : Česká spořitelna , č.ú. 740963339/0800, variabilní symbol je pro každý tábor jiný - viz níže a do poznámky prosím uveďte i jméno/a dítěte/dětí.     Smlouvu pak rodiče odevzdají zcela vyplněnou a podepsanou až před nástupem dítěte na tábor. 

                                                   Za celý kolektiv se na vás i vaše děti těší  Ing. Hana Bouchnerová,

                                                    hlavní koordinátor projektu Příměstské tábory na území MAS Aktivios,

                                                                                               tel. 728 168 248, e-mail : info@mas-aktivios.cz

                                           

Stručný přehled táborů v roce 2019:

souhrnný plakát

Vážení rodiče, tábory se rychle plní, sledujte jednotlivá místa běhy- viz níže. I přesto můžete podat přihlášky, povedeme vás jako náhradníky. 

       

Místo konání:               Zaměření:                                                  Termín:                      Věk dětí:               Cena v Kč:         VS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKC Přeštice                 CESTUJEME PO FILMOVÉM SVĚTĚ             8.7. - 12.7. 2019              4-15 let                   700,-           1906

Letáček - Filmovýpřihláška - Filmový

 Letáček         

 Přihláška

 Potvrzení  o zaměstnání: A: pro zaměstnané osoby

                                            B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

 Smlouva o poskytnutí služby    

Děti se ponoří do filmového světa, nebudou chybět ani tvůrčí dovednosti, děti budou ve skupinách malovat a natáčet svá videa.

KAPACITA VYČERPÁNA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                Zaměření:                                                  Termín:                                   Věk dětí:             Cena v Kč:              VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Prusíny                          TAJEMNÝ SVĚT PŘÍRODY                       8.7.-12.7. 2019                    4-15 let                   750,-             1910

                                                                                                        19.8.-23.8. 2019                    4-15 let                   750,-              1911

Letáček - PrusínyPřihláška- Prusíny

Letáček                      

Příhláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

Na prusinském kopci si budeme hrát, ale taky bádat nebo relaxovat v krásném prostředí. Prozkoumáme přírodu všemi smysly, ale také pomocí lup, určovacích klíčů a tak trochu si vyzkoušíme vědeckou práci. Budeme pečovat o domácí zvířata a využijeme místní zahradu nebo louku k přípravě dobrot a k výrobě drobných předmětů.

KAPACITA VYČERPÁNA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                  Zaměření:                                             Termín:                               Věk dětí:                   Cena v Kč:              VS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKC Přeštice                  TYKEJME SI S ANGLIČTINOU               22.7. - 26.7. 2019              4-15 let                          700,-           1904

 Letáček - Angličtinapřihláška - angličtina       

Letáček   

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

Na táboře zaměřeném na angličtinu, budou  děti rozdělené do skupin podle úrovně znalostí. Nebudou chybět  ani pohybové aktivity, rychlostní dovednosti či zajímavý výlet.

KAPACITA VYČERPÁNA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Místo konání:                 Zaměření:                                           Termín:                                 Věk dětí:                      Cena v Kč:           VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blovice                            TÝDEN S KOŇMI             22.7. - 26.7. 2019  ( PRO ZAČÁTEČNÍKY)       8-15 let                    500,- Kč                1907

                                                                                     5.8. -   9.8. 2019                                  8-15 let                    500,- Kč                1908     

                                                                                    26.8. - 30.8.2019                                 8-15 let                     500,-Kč                1909

 

Letáček - koněpřihláška koně  

 

Letáček   

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci  

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

 

Mladí milovníci koní stráví týden plný jezdeckého výcviku, výletů a táboření s koňmi včetně plavení koní. Děti budou mít možnost se    aktivně zapojit do chodu zemědělského hospodářství, osvojit si základní znalosti o koních, jezdit v sedle i v zápřeži a dokonce        absolvovat lekci s drezurním specialistou.

KAPACITA VYČERPÁNA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                       Termín:                            Věk dětí:                    Cena v Kč:                VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirošov                               TURISTIKA                                        22.7 - 26.7. 2019           4-15 let                       1000,-                1912

Letáček- MirošovPřihláška - Mirošov

Letáček                  

 Přihláška

Potvrzení  o zaměstnání: A: pro zaměstnané osoby

                                            B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

 

Chvíli pěšky, chvíli busem ....   

Zaměření na  poznávání přírody a historie regionu, lehká turistika a samozřejmě nebude chybět hry a zábava.

 

KAPACITA VYČERPÁNA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                       Termín:                             Věk dětí:                  Cena v Kč:               VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kornatice                            TURISTIKA                                      29.7. - 2.8. 2019             4-15 let                      1000,-                1913  

Letáček - Kornatice  přihláška Kornatice

Letáček                     

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání: A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

Chvíli pěšky, chvíli busem ....   

Zaměření na  poznávání přírody a historie regionu, lehká turistika a samozřejmě nebude chybět hry a zábava.

 

KAPACITA VYČERPÁNA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                         Termín:                              Věk dětí:                    Cena v Kč:               VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žákava                                KOUZLO KERAMIKY                         29.7- 2.8. 2019                4-15 let                         500,-                 1914

KeramikaPřihláška keramika

Letáček                     

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:   A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

Tábor zaměřený na keramiku bude probíhat v keramické dílně pod vedením profesionální keramičky. Děti se seznámí s keramikou od počáteční těžby jílu v řece Úslavě, přes tvoření výrobků ručně i na hrnčířském kruhu až po konečný výpal. Ve volných chvílích na děti čekají hry, zábava  a  také jedno překvapení 😊

 

KAPACITA VYČERPÁNA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                Zaměření:                                                                     Termín:                      Věk dětí:        Cena v Kč:       VS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fara ČCE- Přeštice     LETOPISY NARNIE- LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ      29.7.- 2.8. 2019       6-10 let            500,-         1915

Logo - ČCE PřešticeNarnie

Letáček             

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

 

Příměstský tábor je inspirován knihou C.S.Lewise Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň. A stejně jako Narnie je tábor křesťansky zaměřený. Děti budou moci vstoupit do příběhu a společně s hlavními hrdiny budou zažívat jejich dobrodružství formou her, soutěží, výtvarných aktivit, výletů i vyprávění.

 

KAPACITA VYČERPÁNA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                    Termín:                            Věk dětí:                     Cena v Kč:              VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKC Přeštice                    POHYBEM KU ZDRAVÍ                   5.8- 9.8. 2019                 4-15 let                       700,-                1905

Logo - pohybovýPřihláška - pohybový

Letáček                    

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

 

Týden plný pohybu, her a soutěží. Vhodné především pro malé neposedy.

 

KAPACITA VYČERPÁNA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                 Termín:                            Věk dětí:                 Cena v Kč:               VS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nezdice                               VODA JE ŽIVOT                         12.8 - 16.8.2019             6 -15 let                  650,-                  1901

Nezdice    Nezdice

Letáček

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Smlouva o poskytnutí služby 

 

Jak už sám název napovídá, tématem tábora je VODA. Voda je  zázrak, bez vody by nebyl život. Celý týden se budeme zábavnou, ale současně i výchovnou formou věnovat významu vody v přírodě. Rádi bychom podnikli  i  celodenní výlet, zvažujeme několik variant, jedna z nich je  výlet na Šumavu k prameni Úhlavy, máme připravené zábavné výukové programy a zaměříme se  na živočichy, které ve vodě a kolem vody žijí. Také bychom se šli podívat, kde a jak se voda upravuje, aby se dala pít a samozřejmě se najde čas i na volnou zábavu a legraci 😊

 

KAPACITA VYČERPÁNA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                       Termín:                          Věk dětí:                 Cena v Kč:          VS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKC Přeštice                       ANIMAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ            19.8. - 23.8. 2019        10-15let                    950,-              1902

Letáček - animačníPřihláška - animační

Letáček

Přihláška 

 Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

 Smlouva o poskytnutí služby 


Týdenní workshop tvorby animovaného filmu s profesionály. Pod jejich vedením děti vytvoří dva krátké animované filmy. Kromě toho týden plný zábavy, her a čeká je celodenní výleti zde

.

a jaké to letos bylo? Přečtěte si zde

KAPACITA VYČERPÁNA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                      Zaměření:                                           Termín:                              Věk dětí:                      Cena v Kč:              VS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Seč                             Cesta kolem světa                            19.8. - 23.8. 2019           5-11 let                          650,-                 1903

   Seč přihláška Seč

Letáček 

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

 

Smlouva o poskytnutí služby                  

S dětmi za pouhých 5 dní navštívíme všechny kontinenty. Každý den poletíme letadlem na jiný světadíl a zažijeme tam nejrůznější dobrodružství. Děti se „podívají“ do Afriky mezi domorodce, do Ameriky mezi indiány, v Asii si zkusíme jíst hůlkami, v Austrálii si budeme hrát s klokany a na Antarktidě zas s tučňáky. Vyrobíme si hlavní evropské stavby, jako např. Eiffelovu věž a až budeme zpátky doma, v Čechách, seznámíme se třeba i s Praotcem Čechem…

A dle rčení: „Všude dobře, doma nejlíp“ už doma také zůstaneme 😊

             

KAPACITA VYČERPÁNA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo konání:                   Zaměření:                                     Termín:                          Věk dětí:                  Cena v Kč:              VS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKC Přeštice                   AHOJ PRÁZDNINY!                      26.8. - 30.8. 2019         4-15 let                       1000,-              1916

Ahoj     Ahoj

Letáček 

Přihláška

Potvrzení o zaměstnání:  A: pro zaměstnané osoby

                                           B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

                                           C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

 Smlouva o poskytnutí služby

Rozloučení s prázdninami v angličtině -  s rodilým mluvčím.  

KAPACITA VYČERPÁNA