Obsah

logo OPZ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Prosíme o trpělivost, TERMÍNY TÁBORŮ A PŘIHLÁŠKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA, dĚKUJEME.

 

MAS Aktivios, z.s. pokračuje dvouletým projektem Příměstské tábory na území MAS Aktivios - II,                                                          reg.číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016088 podpořený z Operačního programu zaměstnanost v rámci Výzvy MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II. ( číslo výzvy:  B89/03_16_047/CLLD_16_01_118). Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času.

 

Přehled přím. táborů 2021Vážení rodiče,                                                                                                                                                                pro letošní rok jsme pro vás připravili řadu příměstských táborů rozmístěných po celém území naší místní akční skupiny - na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku a Mirošovsku. Většina přím. táborů z předchozích let se velmi osvědčila, proto v nich budeme pokračovat i nadále a doufáme, že si z naší pestré nabídky opět vyberete. Připraveno máme následujících 15 pětidenních běhů, které v roce 2021 poběží v Blovicích, v Nebílovech-Prusinech, v Kornaticích, v Mirošově, v Seči, v Týništi  a v Žákavé. Tábory jsou svým zaměřením, místem i časem konání velmi pestré, aby si každý mohl vybrat podle svého gusta. Máme tak tábory zaměřené pro milovníky koní, přírody, turistiky, keramiky, sportu, pro snílky i badatele.                                                                                                        

Protože je hlavním cílem projektu podpora rodičů pro sladění pracovních a rodičovských povinností, požadujeme kromě přihlášky od obou rodičů navíc i potvrzení o pracovním poměru ( nebo potvrzení ČSSZ v případě OSVČ). Nezaměstnaný rodič musí doložit potvrzení z Úřadu práce nebo potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a potvrzení o jeho úspěšném ukončení. Vzorové formuláře A,B,C  ke ztažení viz níže. Na našich stránkách naleznete také  letáčky k jednotlivým táborům a přihlášky, na kterých jsou uvedeny i konkrétní kontaktní osoby pro každý jednotlivý tábor.

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte oběma rodiči spolu s potvrzením o pracovně právním vztahu obou rodičů (viz níže uvedený buď formulář A nebo B nebo C) nám zašlete co nejdříve mailem na info@mas-aktivios.cz nebo poštou na MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice.  

Po obdržení a kontrole přihlášky a potvrzení dostanete pokyn k platbě a to převodem na č.ú. 740963339/0800, variabilní symbol je pro každý tábor jiný - viz níže a do poznámky prosím uveďte i jméno/a dítěte/dětí.

 

V ceně tábora je  zahrnuto pojištění dítěte, strava a pitný režim po celý den, v případě výletů také vstupy a ceny jízdného.  

Při nástupu dítěte na tábor odevzdávají rodiče vyplněnou a podepsanou Smlouvu o poskytování služby s MAS Aktivios, z.s., Prohlášení o bezinfekčnosti a Monitorovací list podpořené osoby ( dokumenty budou rodičům včas zaslány předem a nebo je naleznou na této stránce). Vzhledem ke stále se měnícím vládním opatřením a hygienickým podmínkám v souvislosti s nákazou coronaviru Covid-19, budeme se řídit aktuálně platnými v době konání jednotlivých běhů příměstských táborů. Podrobné pokyny naleznete uvnitř Smlouvy o poskytování služby. 

 

V  případě dotazů spojených s organizací táborů ( přihlášky, potvrzení a naplnění kapacity jednotlivých běhů) prosím volejte koordinátorce celého projektu Ing. Haně Bouchnerové na  tel. 728 168 248 nebo pište na e-mail: info@mas-aktivios.cz, pokud máte dotazy k programu a konkrétního tábora, obracejte se prosím na kontaktní osoby uvedené  níže u jednotlivých míst. 

Fotografie z táborů zde

Přehled příměstských táborů na území MAS v roce 2021 zde (4.64 MB)

Přihláška na tábor ke stažení zde (53.95 kB) (Word) 

Přihláška na tábor ke stažení zde  (248.5 kB) -  (PDF)

Potvrzení od zaměstnavatele A)  (233.71 kB)- pro osoby zaměstnané 

Potvrzení od Úřadu práce B) (255.65 kB) - pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

Potrvzení C - (191.51 kB)pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

Prohlášení o bezinfekčnosti - dítě zde (61.51 kB) 

Prohlášení o bezinfekčnosti - lektor   (61.5 kB)

Monitorovací list podpořené osoby (790.07 kB)

 

 

Přehled příměstských táborů v 2021  

Blovice –      Týden s koňmi – 19.7. - 23.7. 2021  začátečníci ( 8-15 let)     650 Kč/5 dní   
                                                           2.8. -   6.8.  2021  Pokročilí     ( 8-15 let)     650 Kč/5 dní 
                                                         23.8. -  27.8. 2021  pokročilí    ( 8-15 let)      650 Kč/5 dní  
                                                           všechny běhy v Blovicích probíhají  od 7 do  17 hod   

Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Davídková, tel.: 607 654 639, e-mail: juslavan@seznam.cz 

Adresa místa konání : Americká 50, 336 01 Blovice

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   

Mirošov - Turistika - 19.7. - 23.7.2021 (4-15 let)          1 300 Kč/ 5 dní       7 - 16 hod    
Kornatice – Turistika – 26.7.- 30.7. 2021 (4-15 let)    1 300 Kč /5 dní      7 - 16 hod

Kapacita obou PT je naplněna!  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Bouchnerová, tel.: 777 983 867, e-mail.: jindriska.balvinova@seznam.cz   

Adresa místa konání Kornatice: KD Kornatice 69, 338 43 Mirošov 

Adresa místa konání Mirošov: MŠ a ZŠ Mirošov, 338 43 Mirošov  

_____________________________________________________________________________________________________

 

Nebílovy, Prusiny – Na výpravĚ se zikmundem a hanzelkou  – 12.7. - 16.7.2021                                                                                                                                                     (4 -10 let)    800 Kč/5 dní 

                                                     program 12.7.-16.7.2021 zde  (105.34 kB)

                                       Tajemný svět indiánů - 16.8. - 20.8.2021  (4 -10 let)    800 Kč/5 dní

                                                     program  16.8.-20.8.2021 zde  (105.37 kB)    

oba běhy v Nebílovech probíhají  OD  8 - 16 hod  

Kontaktní osoba místa: Mgr. Lenka Prunerová, tel. 737 406 888, e-mail: prunerova@ametyst21.cz

Adresa místa konání:  Prusiny u Nebílov, Nebílovy 37, 334  01 Přeštice 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Přeštice  - Cestujeme po filmovém světě -  9.8. - 13.8. 2021  ( 4-15 let) 800 Kč/5 dní  7 - 17 hod

Kapacita tábora Cestujeme po filmovém světě je naplněna! 

Přeštice  - Pohybem ku zdraví -   26.7.- 30.7.2021  (4-15 let)  1 000 Kč/5 dní                    7 - 17 hod

Kapacita tábora Pohybem ku zdraví je  naplněna! 

PŘEŠTICE Tykejme si s Angličtinou – 12.7.-16.7.2021 (4-15 let)  900 Kč/5 dní             7 - 17 hod

Kontaktní  osoba místa : Mgr. Martina Míšková, tel. 723 831 343, e-mail: miskova-prestice.cz 

Adresa místa konání: Kulturní a komunitní centrum Přeštice , Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PřešticeAnimační soustředění – 16.8.- 20.8.2021   ( 8-15 let)                                                                                                                                                                                      1 100 Kč/5 DNÍ,  8 - 16 hod

 

Kontaktní osoba místa:  Mgr. Martina Hanzlíková, tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz

Adresa místa konání: Kulturní a komun. centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Přeštice -  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka - 26.7.-30.7. 2021 (6 -12 let)
                                                                                                             650 kč/5 dní,  7 - 16:30 hod  

program zde (98.08 kB)

Kontaktní osoba místa: Kryštof Veselovský, tel.: 604 415 559, e-mail: kvesel91@gmail.com

Adresa místa konání : Rebcova 557( evangelická fara), 334 01 Přeštice  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Seč –           Světem zvířat -   26.7. - 30.7. 2021   ( 5-11 let)          700 Kč/5 dní         8  15 hod 

Kapacita naplněna! 

Kontaktní osoba:  Ing. Jana Sirová, tel: 602 121 911, e-mail: janisirova@seznam.cz  

Adresa místa konání : KD Seč, Seč 8, 336 01 Přeštice      

______________________________________________________________________________________
Týniště -    Prázdniny v přírodě  – 12.7. - 16.7.2021 ( 6-15 let)   800 Kč/5 dní   od 7:30 do 16 hod

program zde (103.89 kB) 

Kontaktní osoba místa: Mgr. Liběna Doležalová, tel. 723 047 594, e-mail: dolezalovi@post.cz

Adresa místa konání : Týniště 1, 334 01 Přeštice 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Žákava  -   Kouzlo keramiky –  26.7.- 30.7. 2021 ( 5-15 let)         1 000 Kč/5 dní          8 - 17 hod

Kontaktní osoba místa: Lucie Medová, tel.: 773 913 305, e-mail.: medofka@seznam.cz 

Adresa místa konání: Žákava 67 ( keramická dílna), 332 04 Nezvěstice  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

Hlavní kontaktní osoba projektu ( organizace přím. táborů, příjem přihlášek, potvrzení, volná kapacita):    

Ing. Hana Bouchnerová, manažer MAS a koordinátor projektu Příměstské tábory na území MAS Aktivios -II,

tel. 728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz